Bosch Global
Bosch Power Tools สำหรับงานบ้านและสวน

ชุดดูดน้ำ Self Priming Kit

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

ชุดดูดน้ำ Self Priming Kit

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

ชุดดูดน้ำ Self Priming Kit

ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงร่วมกับแหล่งน้ำอื่นๆ ได้

  • สายยางยาว 3 เมตร
  • ข้อต่อยูนิเวอร์ซัลสำหรับต่อเข้ากับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • กรองพร้อมวาล์วกันกลับ
  • เหมาะที่จะใช้ร่วมกับถังน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • ใช้กับเครื่องฉีดน้ำรุ่น EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

เลือกใช้แหล่งน้ำจากในหรือนอกบ้านได้อย่างยืดหยุ่น

ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊อกน้ำเมื่อใช้ชุดดูดน้ำ Self-Priming Kit ดูดน้ำจากแหล่งน้ำสำรองอื่นๆ ได้ง่าย เช่น จากถังน้ำฝน เพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำความสะอาดภายนอกบ้านหรือสถานที่อื่นๆ ได้มากขึ้น จ่ายน้ำสู่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aquatak จากบ๊อชได้โดยใช้สายยางยาว 3 เมตร ชุดกรองที่สายยางช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคฝุ่นหลุดเข้าสู่เครื่องฉีดน้ำ จึงรองรับการใช้น้ำจากแหล่งน้ำระบบเปิด

เลือกใช้แหล่งน้ำจากในหรือนอกบ้านได้อย่างยืดหยุ่น

ขนาดเครื่องมือ (ย x ก x ส)
324 x 265 x 84 มม.
น้ำหนัก
0,560 กก.
ชุดดูดน้ำ Self Priming Kit

ชุดดูดน้ำ Self Priming Kit

รายละเอียดการจัดส่ง
  • กล่องกระดาษแข็ง