Dụng cụ điện cầm tay vệ sinh Nhà và Vườn của Bosch
Các phụ kiện hệ thống

3-in-1 Nozzle

3-in-1 Nozzle
3-in-1 Nozzle
Twist to change – Switch between spray patterns easily
  • Switch between three spray patterns to adapt to each cleaning job
  • Low-pressure detergent for use with the suction tube
  • High-speed Rotary Jet removes tough dirt
  • Fixed Fan Jet perfect for rinsing
  • Compatible with AQT 33-10, AQT 35-13, AQT 37-13

Thành thạo tất cả các loại ứng dụng.

Fixed Fan Jet ideal for rinsing
Rotary Jet ideal for small patios and decking
Low-pressure-setting detergent perfect for cleaning bicycles
Chi tiết giao hàng: 3-in-1 Nozzle
Mã đơn hàng
Các tông
Mã đơn hàng
Mã vạch EAN
F016800579
3165140941853

Tìm đúng phụ tùng thật nhanh chóng và dễ dàng

Tìm đúng phụ tùng chỉ với 1 cú click chuột