Инструменти за дома и градината

Технически характеристики на електроинструментите

Продуктите на Robert Bosch Power Tools GmbH са разработени и произведени съгласно стандарти за високо качество и в съответствие с общо приетите технологични правила. Техническите данни и функциите на нашите продукти се проверяват редовно по време на разработката и в серийното производство чрез прилагане на статистически методи. Така ние гарантираме, че продуктите, доколкото е възможно, отговарят на нашите стандарти за качество и на очакванията на потребителите.

Нормално е, обаче, актуалните работни характеристики на електроинструмента да са различни при различните машини. Специфичното приложение на инструмента и условията на околната среда имат значително влияние. Съответната техническа информация, напр. върху опаковката и в ръководствата, се отнася до средните стойности и се прилага към продуктите и техните аксесоари като нови. По-долу можете да откриете примерен преглед на най-важните оказващи влияние фактори върху актуалните работни характеристики на електроинструмента по отношение на неговото приложение и условията на околната среда.

Предупреждение
ТИПИЧНИ ИКОНИ И СТОЙНОСТИ
могат да се различават в зависимост от модела

Продължителност на работа на акумулаторна батерия

Продължителност на работа на акумулаторна батерия
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Времето на работа на батерия на нашите безкабелни машини зависи от различни влияещи фактори, като напр.

 • външно прилаганият профил на натоварване, който зависи от
  • свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. височина и плътност на тревата, плътност на дървесината, …)
  • размерите на обработваемия детайл (например обема на гумите, диаметъра и дължината на винтовете, …)
  • работните методи и работната скорост (например силата, прилагана от оператора или скоростта на движение и смяната на лентите при косене на ливади или подрязване на жив плет)

Най-дългото време на работа може обикновено да се постигне при условия без натоварване.

 • температура на околната среда – оптимални работни характеристики на батерията могат да се постигнат в диапазона от 15 – 25°C. При ниски температури наличното време на работа и мощността на батерията се редуцират.
 • статус на батерията: капацитетът на батерията силно зависи от нейния експлоатационен живот, напр. възрастта, броят на циклите на зареждане, типът на зареждане (бързо/бавно), нивата на зареждане (винаги до "празно" или дори до състояние на дълбоко разреждане, което може да намали с времето капацитета на батерията).

 

Продължителност на зареждане

Продължителност на зареждане
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Времето на зареждане на нашите батерии зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • състоянието на зареждане на батерията преди зареждането да стартира
 • Температура на околната среда
 • статус на батерията: капацитет (намалява с експлоатационния живот на батерията), както и историята на зареждане, например броят на циклите на зареждане, типът на зареждане (бързо/бавно), нивата на зареждане (винаги до "празно" или дори до състояние на дълбоко разреждане, което може да намали с времето капацитета на батерията).

 

Работни характеристики при пробиване

Работни характеристики при пробиване
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Работните характеристики при пробиване на нашите електроинструменти зависят от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • & типа, качество и статус на бургията и пригодността и за приложението

 • диаметъра на бургията, в зависимост от типа на материала

 • външно прилагания профил на натоварване, който също така зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. твърдост и плътност), диаметър на пробиване, дълбочина на пробиване и др.

 • скорост на въртене: моля, използвайте 2-ра предавка и пълна газ за пълни обороти; ние препоръчваме да не работите непрекъснато в режим на половин газ за увеличаване на експлоатационния живот на машината

 • работните методи, напр. силата, която се прилага от оператора

 • тип на батерията и състояние на зареждане

 

Работни характеристики при завинтване

Работните характеристики при завинтване на нашите електроинструменти зависят от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • външно прилагания профил на натоварване, който зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. твърдост и плътност), размери на винтовете и др.

 • тип, качество и статус на &

  • битовете (подходящи за приложението)

  • винтовете (пълна / частична резба, тип на главата, покритие, качество и др.)

 • скорост на въртене (моля, използвайте 1-ва предавка за по-висок мек въртящ момент)

 • тип на батерията и състояние на зареждане

 • работните методи, напр. силата, която се прилага от оператора

 

Работни характеристики при отрязване, фрезоване, срязване

Работни характеристики при отрязване, фрезоване, срязване
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Работните характеристики при отрязване, фрезоване, срязване на нашите електроинструменти зависят от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • & тип, качество и статус на аксесоара (избор на подходящо острие, бит,…)
 • външно прилагания профил на натоварване, който зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. твърдост и плътност), размери на аксесоара, дълбочина на рязане и др.
 • добре закрепен детайл / машина – напр. без вибрация при работа с трион
 • смазване при някои приложения
 • методи на работа, напр.
  • силата, която се прилага от оператора
  • посоката на влакната на дървесината спрямо посоката на рязане
 • тип на батерията и състояние на зареждане

Работни характеристики при шкурене, шлифоване, заглаждане

Работните характеристики при шкурене, шлифоване и заглаждане на нашите електроинструменти зависят от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • & Типът, качеството и статусът на аксесоара (тип шкурка, зърнистост, тип на острие, тип на бит,…)
 • ·външно приложим профил на натоварване, който зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. размери, твърдост, плътност, влажност, посоката на влакната на дървесината, …), размера на работната повърхност и др.
 • методи на работа, напр.
  • силата, която се прилага от оператора
  • фиксиране на обработваемия детайл и машината – за избягване на вибрации
 • тип на батерията и състояние на зареждане

Стойност на удар, ход и орбита, скорост на веригата

Стойност на удар, ход и орбита, скорост на веригата
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Стойността на удар, ход и орбита, както и скоростта на веригата на нашите електроинструменти зависят от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • външно прилагания профил на натоварване, който зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. твърдост и плътност), размера на работната повърхност и др.
 • тип на батерията и състояние на зареждане
 • статус на инструмента, като напр. статус на разработване и температура, който влияе на работните характеристики на батерията и вискозитета на вътрешното смазване

 

Скорост (об/мин) – скорост без натоварване

Ротационната скорост на нашите електроинструменти се указва като максимална стойност при условия без натоварване, която не е превишена, за да се избегнат инциденти с неподходящи аксесоари. Тя зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • статус на инструмента, като напр. статус на разработване и температура, който влияе на работните характеристики на батерията и вискозитета на вътрешното смазване
 • & електрическо входно напрежение и ток, състояние на зареждане на батерията
 • натоварването, което се поражда от размерите и масата на аксесоара

Въртящ момент (мек, твърд, макс.)

Въртящ момент (мек, твърд, макс.)
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Въртящият момент (мек, твърд, макс.) на нашите електроинструменти зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • & типа и статуса на аксесоара
 • работните методи на оператора, като напр.
  • силата, която се прилага за задържане / фиксиране на инструмента
  • фиксиране на детайла(ите)
 • тип на батерията и състояние на зареждане
 • температура на батерията и на инструмента

Енергия на удара

Енергия на удара
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Енергията на удара на нашите електроинструменти зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • размерът на бургията (големите перфоратори са по-ефективни с големи бургии, а малките - с малки).
 • силата, която се прилага от оператора (перфоратори: допълнителният натиск от оператора не е от полза за работния напредък; ударни бормашини: допълнителният натиск подпомага по-бързия работен напредък)
 • статуса на инструмента и батерията (напр. температура)
 • налягане и температура на околната среда

 

Шум и вибрация

Шум и вибрация
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Нивата на вибрация и стойностите на емисии на шум се измерват в съответствие със стандартизирана измервателна процедура, напр. EN 62841‑2‑11.

Посочените ниво на вибрация и стойностите на емисии на шум представляват основните приложения на електроинструмента. Обаче ако електроинструментът се използва за други приложения, с различни или износващи се аксесоари или ако се поддържа лошо, нивото на вибрация и стойността на емисия на шум могат да се различават. Това може значително да увеличи вибрацията и емисиите на шум за общия период на работа.

Налягане / дебит

Налягане / дебит
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

При водоструйките, максималното налягане е първоначалното налягане в помпата след включване на машината и преди отпускане на спусъка върху пистолета. Това е задължителна стойност, която трябва да се посочва по съображения за безопасност: трябва да се използват само аксесоари, които са квалифицирани за това максимално налягане.

Това не е еквивалент на константното работно налягане, което може да се измери на изхода на маркуча или пистолета при приложение.

Работното налягане и дебитът на нашите водоструйки, пръскащи пистолети, въздушни помпи и обдухвачи на листа зависи от няколко фактора, като напр.…

 • Статусът на поддръжка на инструмента (добре почистени филтри, нищо не е запушено, …)
 • Течностните свойства (напр. температура, вискозитет, повърхностно напрежение, плътност и др.)
 • налягане и температура на околната среда
 • Състояние на зареждане на батерията
 • Типът на аксесоарите, напр. диаметър и дължина на маркуча / тръбата
 • Индивидуалните настройки, които са направени от потребителя, за да се регулират течността и дебита на въздух

Работният напредък, напр. в m²/min за пръскащи пистолети за боя, зависи и от работната скорост на оператора и индивидуалните предпочитания (напр. покриване на един път или покриване на 2 – 3 пъти).

Електрическа входна мощност

Електрическа входна мощност
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Електрическата входна мощност на нашите електроинструменти основно зависи от електрическото входно напрежение и тока от електрозахранващата мрежа на оператора. &

Коефициент на раздробяване

Коефициентът на раздробяване на нашите електроинструменти зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • външно прилагания профил на натоварване, който зависи от свойствата на материала на обработваемия детайл (напр. размери, твърдост, плътност, влажност, посоката на влакната на дървесината, …)
 • статус на остриетата – те подлежат на износване и трябва да се поддържат или сменят при спадане на работните характеристики на раздробяване.
 • работни методи на оператора

Интензивност на светене

Интензивността на светене на нашите лампи зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • Състояние на зареждане на батерията
 • статуса на поддръжка на лампата (добре поддържани стъкла)

Производителност при лепене

Производителност при лепене
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Производителността при лепене на нашите пистолети за лепило зависи от няколко оказващи влияние фактора, като напр. …

 • използването на правилния лепилен стик: свойствата на материала и размерите на лепилото
 • статуса на дюзата (чиста)
 • силата, прилагана от потребителя
 • тип на батерията и състояние на зареждане

Време на загряване / готовност за работа в х секунди

Времето на загряване на нашите пистолети за лепило основно зависи от температурата на околната среда и първоначалната температура на пистолета за лепило.

Температура на въздушния поток на струйните изсушители

Температурата на въздушния поток на струйните изсушители основно зависи от работното разстояние между дюзата и детайла. Цикълът на подгряване трябва да се завърши за оптимални резултати.

Размер на тревната площ

Размер на тревната площ
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Препоръчителният размер на тревната площ е стойност, която е замислена да помогне на клиента при вземането на решение кой модел косачка за трева е подходящ за индивидуалните му нужди. Размерът на тревната площ обикновено е по-малък от общия размер на градината. За различните категории размер на тревната площ (напр. 200 m², 500 m², 700 m² и други) ние предлагаме подходящи модели косачки за трева. Те се различават например по диаметъра на външното тяло и размера на режещите остриета.

Ширина и височина на рязане

Ширина и височина на рязане
Типични икони и стойности (могат да се различават в зависимост от модела)

Ширината на рязане зависи от размера на режещото острие. Използването на косачка за трева с голямо режещо острие ще доведе до увеличена ширина на рязане и по-бърз работен напредък по време на косенето.

Височината на косене може да се регулира при повечето модели косачки за трева до предварително дефинирани нива. Това зависи от производствените толеранси на механичните части на косачката и условията на околната среда, като напр. заравненост, хидратиране и състояние на тревната площ (напр. наличие на слама, заболяване).