Инструменти за дома и градината

Открий подходящия фърмуер за твоя продукт

 

Тук можете да изтеглите най-новата, версия фърмуер за вашия продукт.

Моля, изтеглете подходящия и подходящ файл за вашия продукт от списъка по-долу. За повече подробности относно новата функция MultiArea, вижте ръководството за инсталиране тук:

Ръководство за инсталиране

 

indego

Indego

Номер само на инструмента*:  3600HB0004

Каталожен номер**: 06008B0003 / 06008B0033 / 06008B0073

Firmware Version: 7.14.30036    |   Дата на пускане: 01.05.2022   |   Статус: Устойчив

Указания за пускането: 

 • Оптимизиране на управлението на акумулаторната батерия по време на косене в "MaintenanceMode"(режим Поддържане)
 •  По-малки подобрения на съобщенията, показвани с някои кодове за грешки
 •  По-малки корекции на неправилни съобщения, появяващи се на екрана на косачката

УКАЗАНИЕ: Функцията "MaintenanceMode" се управлява автоматично от Indego и не може да се избира през менюто.

Изтегляне на софтуер

Помощни инструкции

 

*Номер само на инструмента, разположен върху задната страна на продукта

**Каталожен номер Разположен върху кутията на продукта

 

Номер само на инструмента*:  3600HB0000

Каталожен номер**:  06008B0000 / 06008B0070 / 06008B0030

Firmware Version: 7.14.30036     |      Дата на пускане: 01.05.2022     |     Статус: Устойчив

Указания за пускането:

 • Оптимизиране на управлението на акумулаторната батерия по време на косене в "MaintenanceMode"(режим Поддържане)
 •  По-малки подобрения на съобщенията, показвани с някои кодове за грешки
 •  По-малки корекции на неправилни съобщения, появяващи се на екрана на косачката

УКАЗАНИЕ: Функцията "MaintenanceMode" се управлява автоматично от Indego и не може да се избира през менюто.

 • Корекция за загубата на BorderCut  на Indego от години на производство 2017/2018 след актуализиране на 7.11.25239.01251

Важно! Ако Вашият Indego загуби функцията BorderCut, за да се възстанови, Indego трябва да се върне на фабричните настройки след актуализацията. Неправилно запаметената вътрешна настройка се коригира само чрез връщане на фабрични настройки!

Изтегляне на софтуер

Помощни инструкции

 

*Номер само на инструмента, разположен върху задната страна на продукта

**Каталожен номер Разположен върху кутията на продукта

 

Номер само на инструмента*:  3600HB0001

Каталожен номер**:  06008B0001 / 06008B00B0 / 06008B0071 / 06008B0031 

Firmware Version: 7.14.30036    |      Дата на пускане: 01.05.2022       |     Статус: Устойчив

Указания за пускането:

 • Оптимизиране на управлението на акумулаторната батерия по време на косене в "MaintenanceMode"(режим Поддържане)
 •  По-малки подобрения на съобщенията, показвани с някои кодове за грешки
 •  По-малки корекции на неправилни съобщения, появяващи се на екрана на косачката

УКАЗАНИЕ: Функцията "MaintenanceMode" се управлява автоматично от Indego и не може да се избира през менюто.

 • Корекция за загубата на BorderCut  на Indego от години на производство 2017/2018 след актуализиране на 7.11.25239.01251

Важно! Ако Вашият Indego загуби функцията BorderCut, за да се възстанови, Indego трябва да се върне на фабричните настройки след актуализацията. Неправилно запаметената вътрешна настройка се коригира само чрез връщане на фабрични настройки!

Изтегляне на софтуер

Помощни инструкции

 

*Номер само на инструмента, разположен върху задната страна на продукта

**Каталожен номер Разположен върху кутията на продукта

Номер само на инструмента*:  3600HB0202

Каталожен номер**: 06008BD0202 / 06008BD0232 / 0600BD0272

Firmware Version: 8.5.30036   |   Дата на пускане: 06/06/2022   |   Статус: Устойчив

Указания за пускането: 

 • Някои подобрения на настройката за чувствителност на откриването на препятствия.
  Това се отнася за технически разлики на нашите модели Indego S/S+ 500 и M/M+ 700 в сравнение с нашите модели Indego XS 300 и Indego 350/400.
 • Подобрения как косачката открива сигнала на проводника за маркиране на периметъра. Това може да подобри производителността и навигацията на косачката при някои сценарии в по-големи тревни площи.
 • Малки подобрения на MaintenanceMode за оптимизиране на управлението на акумулаторната батерия в този режим.
 • По-малки подобрения на съобщенията, показвани с някои кодове за грешки.
 • По-малки корекции на неправилни съобщения, появяващи се на екрана на косачката.

Изтегляне на софтуер

Помощни инструкции

*Номер само на инструмента, разположен върху задната страна на продукта

**Каталожен номер Разположен върху кутията на продукта

 

Номер само на инструмента*:  3600HB0203

Каталожен номер**: 06008BD0203 / 06008BD0233 / 0600BD0273

Firmware Version: 8.5.30036   |   Дата на пускане: 06/06/2022  |   Статус: Устойчив

Указания за пускането: 

 • Някои подобрения на настройката за чувствителност на откриването на препятствия.
  Това се отнася за технически разлики на нашите модели Indego S/S+ 500 и M/M+ 700 в сравнение с нашите модели Indego XS 300 и Indego 350/400.
 • Подобрения как косачката открива сигнала на проводника за маркиране на периметъра. Това може да подобри производителността и навигацията на косачката при някои сценарии в по-големи тревни площи.
 • Малки подобрения на MaintenanceMode за оптимизиране на управлението на акумулаторната батерия в този режим.
 • По-малки подобрения на съобщенията, показвани с някои кодове за грешки.
 • По-малки корекции на неправилни съобщения, появяващи се на екрана на косачката.

Изтегляне на софтуер

Помощни инструкции

*Номер само на инструмента, разположен върху задната страна на продукта

**Каталожен номер Разположен върху кутията на продукта