Boschi niiskusemõõdik

Niiskuse kontrollimine on oluline mitmesuguste tööde edukaks alustamiseks. Niiskusemõõdikud võimaldavad iga tööga ideaalselt pihta hakata, mõõtes konkreetse aine niiskusesisaldust ja andes selget teavet selle kohta, kas materjalid on kasutusvalmis. Täpne, intuitiivne, lihtsasti tõlgendatav.