Gereedschappen voor Huis & Tuin

Het gazon verticuteren en beluchten: Dat gaat als volgt

Het gazon verticuteren met Bosch apparatuur
U moet het gazon van tijd tot tijd beluchten of verticuteren. Dit houdt het fris en gezond.

Waarom moet u het gazon verticuteren?

U kunt eenvoudig door middel van een test bepalen of u uw gazon moet verticuteren. Trek een kleine hark of cultivator losjes door het gras. Als oude mestresten en stukjes mos aan de tanden blijven plakken, is het tijd om te verticuteren.

Ook is een grote hoeveelheid onkruid in het gazon een duidelijk teken dat het gazon moet worden verticuteerd. Want dan wordt het gras van het gazon duidelijk in de groei belemmerd.

Een van de redenen kan een tekort aan voedingsstoffen zijn. Een dikke laag gazonvilt kan ook de zuurstoftoevoer naar het gazon verhinderen. Dan is het raadzaam om het gazon te verticuteren.

Hoe gaat het verticuteren in zijn werk?

Verticuteermachine van Bosch
Een verticuteermachine gaat met kleine messen door het gazon. Zo worden er mos en gazonvilt verwijderd.

Verticuteermachines hebben een horizontaal geplaatste spindel of as. Het is voorzien van vaste of roteerbaar gemonteerde messen die dicht op elkaar zijn geplaatst. De motor drijft de as aan. De messen bewegen en bewerken het gras een paar millimeter diep. Tegelijkertijd worden mos en gazonvilt verwijderd.

Wat is belangrijk bij het verticuteren?

Voordat u uw gazon verticuteert, moet deze volledig droog zijn. Stel vervolgens uw verticuteermachine op de juiste hoogte in. De messen mogen niet dieper dan 3 mm in het gras doordringen. Met de UniversalVerticut 1100 van Bosch kunt u de hoogte eenvoudig aanpassen.

Werk vervolgens met de verticuteermachine zo gelijkmatig mogelijk over het hele gazon. Begin eerst in de lengte van het gazon. Vervolgens werkt u dwars over het gazon. Duw bij de bochten het stuur naar beneden. Anders kunnen de messen een te diepe sporen achterlaten.

Welke verticuteermachine heeft u nodig?

Verticuteermachine van Bosch
Een verticuteermachine geeft uw gazon weer lucht om te ademen. Op die manier kan het gazon beter gedijen.

Een verticuteermachine met benzinemotor is vooral aan te bevelen voor zeer grote afmetingen. Dit betekent dat u niet gebonden bent aan een stroomaansluiting, en u zich ook geen zorgen hoeft te maken over het snoer. Verticuteermachines met benzinemotor wegen ook vaak zwaarder dan elektrische apparaten. Daardoor dringen ze dieper door in het gras.

Een elektrische verticuteermachine is daarentegen gemakkelijker te manoeuvreren. Het is geschikt voor kleinere oppervlaktes die gemakkelijk toegankelijk zijn. U moet hier wel het snoer in de gaten houden. Maar omdat u het apparaat nauwelijks meer dan twee keer per jaar gebruikt, is dit geen probleem. Als de elektrische verticuteermachine te licht is, verzwaart u hem gewoon met een kleine zandzak.

Handverticuteermachines hebben geen elektriciteit of benzine nodig, maar verbruiken wel veel stroom. U kunt het echter goed gebruiken voor zeer kleine oppervlaktes.

Wanneer moet u het gazon verticuteren?

April tot en met september is het geschikte moment om uw gazon te verticuteren. Als u het gazon in de zomer intensief wilt gebruiken, moet u al in het voorjaar verticuteren of het onderhoud tot na de zomer uitstellen. Verticuteerde gazons hebben een paar weken nodig om te herstellen. Gedurende deze tijd moet u hem ontzien.

Start uw verzorging van het gazon in het voorjaar met een bemesting. Zodra de narcissen hun knoppen openen, beginnen de gazons weer te groeien. Vanaf dat moment kunt u bemesten en moet u ook weer maaien. Maai het gazon zelf op of laat iemand anders het werk voor u doen: Een robotmaaier beweegt zich op eigen kracht en trimt uw gazon op de gewenste lengte.

Ongeveer twee weken na de bemesting zou de volgende maaibeurt meestal moeten plaatsvinden. Maai het gazon tot een hoogte van 2 cm of laat uw robotmaaier het werk doen. Dit is het perfecte moment om te verticuteren. Het gazon is nu goed voorzien van voedingsstoffen. Het kan het verticuteren dus zeer goed verdragen.

Wacht niet te lang met verticuteren. In mei is het vaak al erg warm en droog. Als u dan pas verticuteert, moet u daarna overvloedig water geven om het gras weer snel te sluiten.

Alternative Label * Bosch robotmaaier
Een robotmaaier neemt een terugkerende klus voor u uit handen. Programmeer hem zo dat hij zelfstandig rijdt.

Het gazon verticuteren: Zo gaat u te werk:

Verticuteren is allesbehalve rocket science. Met deze tips gaat het zeer eenvoudig:

 1. Verticuteer alleen volledig droge gazons.
 2. Stel de juiste hoogte in. De messen mogen maximaal 3 mm in het gras komen.
 3. Maai het gazon tot een hoogte van 2 cm.
 4. Dan verticuteert u het hele gazon. Rijd het apparaat snel over het gazon zonder tussentijds te stoppen.
 5. Verticuteer eerst in de lengte, dan in de breedte.
 6. Duw het stuur naar beneden als u van richting verandert. De messen komen dan omhoog en kunnen het gras niet beschadigen.
 7. Zaai kale plekken in het gazon direct na het verticuteren met gazonzaad.
 8. Hark het gazonvilt van het gazon.
 9. Als het gazon op zware grond groeit, moet u na het verticuteren een laag bouwzand van ongeveer 2 cm dik uitspreiden. Dit verbetert de luchtbalans van de bodem.

Waarom moet u het gazon beluchten?

Naast het verticuteren moet u uw gazon van tijd tot tijd met een gazonbeluchter behandelen. Want als de gazonwortels weinig zuurstof krijgen, ontwikkelen ze zich slecht. Het gazon heeft eronder te lijden en ziet er niet meer fraai uit. Een slecht belucht gazon is ook gevoelig voor mos.

Wat gebeurt er als het gazon wordt belucht?

Het gazon beluchten
Belucht je gazon met een riek. Zo komt er meer zuurstof bij de wortels. ©MSG/Martin Staffler

Als u het gazon belucht, maakt u de grond eronder los. Hierdoor kan er meer zuurstof bij de wortels van het gazon komen. Bovendien kan het water weer beter wegsijpelen. Het gazon groeit dan beter, dichter en ziet er ook weer gezonder uit.

U moet intensief gebruikte gazons om de een of twee maanden beluchten. Als u het gazon weinig tot nauwelijks gebruikt, is het voldoende om het eenmaal per jaar te beluchten.

Welke bodems moeten worden belucht?

In principe kan elke bodem door een gebrek aan zuurstof worden aangetast. Het probleem komt vooral vaak voor in kleihoudende bodems. De reden hiervoor is de fijnkorrelige structuur van de bodem. Bij belasting verdicht de grond zich enorm. Er kan dus nauwelijks lucht bij de wortels komen.

Het beluchten van het gazon is hier een verstandige maatregel. Het werkt echter het beste als u het met andere werkzaamheden combineert. Een zeer kleihoudende bodem moet bijvoorbeeld ook van tijd tot tijd worden ingezand om de bodemstructuur los te maken.

Kleihoudende bodems beluchten
Kleihoudende bodems verdichten zeer snel. Belucht ze regelmatig en maak de structuur los met zand. ©Flora Press/BIOSPHOTO/Jean-Michel Groult

Wanneer en hoe moet u het gazon beluchten?

Eind maart tot begin oktober is een geschikt moment om uw gazon te beluchten. Kies een tijdstip waarop de grond vochtig maar niet nat is.

Hoe kunt u het gazon beluchten?

U heeft drie mogelijkheden om uw gazon te beluchten:

 1. Riek
 2. Beluchtingsvork
 3. Gazonbeluchter

Als u slechts enkele zwaar verdichte plekken in de grond heeft, kunt u deze met een riek verwijderen. Steek de tanden volledig in de grond op de juiste plaatsen en schud aan de riek. De daaruit ontstane gaten zullen dus iets groter worden. Hiermee creëert u kanalen waarlangs water en zuurstof in de bodem kunnen komen. Vul deze kanalen vervolgens met fijnkorrelig zand.

Met een beluchtingsvork worden niet alleen gaten in de grond geprikt. Het heeft holle tanden en gebruikt deze om aarde uit de eerder geponste gaten te trekken. Hierdoor kan een zeer grote hoeveelheid lucht en water de aarde binnendringen. Ook hier vult u de kanalen die zich hebben gevormd met fijn zand.

U kunt het gazon ook handmatig beluchten, maar de eenvoudigste manier is om een gazonbeluchter te gebruiken. Met de UniversalRaker 900 van Bosch kunt u uw gazon snel en eenvoudig beluchten.

Gazonbeluchters zijn veel zachter op de grasmat dan verticuteermachines. Dat is een voordeel. Maar ter vergelijking: ze verwijderen minder mos uit het gazon, wat een nadeel is. Idealiter combineert u gewoon beide methodes.

PLAATSHOUDER: AFBEELDING NAAR UNIVERSALRAKER 900

Het gazon bezanden

Om ervoor te zorgen dat de grond permanent rul blijft en water en zuurstof bij de wortels kan komen, moet u het gazon niet alleen verticuteren en beluchten, maar ook in het voorjaar bezanden. Verspreid ongeveer 5 liter speelzand of bouwzand per vierkante meter gazon. Egaliseer het zand met een bezem of een hark.

Het regenwater spoelt het zand geleidelijk naar de eerder gemaakte ventilatiegaten en zorgt zo voor permanent open kanalen voor water en lucht.

Tip
Het gazon verticuteren en beluchten: Dat gaat als volgt
Bij het verticuteren en beluchten ontdoet u uw gazon van mos en gazonvilt. Bovendien voorziet u hem van essentiële zuurstof. Hierdoor zal het gazon krachtig en gezond groeien. Zo gaat het verticuteren en beluchten in zijn werk.