Recyklácia a udržateľnosť životného prostredia

Téma udržateľnosti životného prostredia je pre nás jednou z priorít. Preto Bosch zabezpečuje, aby staré spotrebiče boli odoberané a recyklované. Recykluje sa čo najviac materiálov, s cieľom zabrániť zbytočnému poškodeniu životného prostredia.

Ľahké a kompaktné puzdro tejto vŕtačky Bosch zaisťuje ľahkú manipuláciu.

Zodpovednosť za naše výrobky aj po konci ich životnosti

Okrem servisu a náhradných dielov sa Bosch postará aj o recykláciu. Za svoje výrobky preberáme zodpovednosť aj po konci ich životného cyklu.

Šetrnosť spoločnosti Bosch k životnému prostrediu

Zaobchádzanie s odpadmi

Zákon o elektrických a elektronických prístrojoch stanovuje kvótu pre recykláciu a zhodnotenie starých prístrojov. Z tohto hľadiska je účasť spoločnosti Bosch v konzorciu výrobcov elektrického náradia, elektrických zváracích zariadení a záhradného náradia len prirodzeným dôsledkom. Z poverenia tohto konzorcia sa spoločnosť Bosch podieľa na likvidácii elektroodpadu a ekologicky ho likviduje. Tým sa zhodnocuje čo najväčšie množstvo materiálov, aby nedochádzalo k zbytočným škodám na životnom prostredí.

Recyklácia vyradeného náradia

Triedenie elektroodpadu

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako elektroodpad. Takéto zariadenie však nepatrí do netriedeného komunálneho odpadu. Sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša a majitelia by ich mali odovzdať v zberni elektrického odpadu.

Akumulátory Bosch

Batérie a akumulátory

Majitelia zariadení určeného na likvidáciu by mali pred odovzdaním výrobku v zberni elektroodpadu oddeliť staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevnou súčasťou výrobku. Neplatí to len vtedy, keď je elektroodpad odovzdávaný špecializovaným firmám za účelom ďalšieho použitia.

Bosch Zamo s krabičkou

Ochrana osobných dát

Elektroodpad môže v závislosti od typu obsahovať osobné údaje. Vo vašom vlastnom záujme majte na pamäti, že každý koncový užívateľ je zodpovedný za vymazanie údajov zo zariadenia určeného na likvidáciu.

Bosch Support
Ak máte akékoľvek otázky, vyhľadajte rôzne kontaktné kanály a naše e-mailové kontaktné formuláre:
Servisná horúca linka a aplikačné poradenstvo
V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich výrobkov alebo servisu opráv a náhradných dielov.
Po - Pia:
8:00 – 17:00
Po - Pia:
8:00 – 16:30
Tu nájdete prehľad na predajcov Bosch.
Keď chcete vedieť, ktorý z vašich najbližších predajcov má na sklade náradie Bosch, použite našu funkciu vyhľadávania.

Často kladené otázky

Je likvidácia náradia, akumulátorov a nabíjaček bezplatná?

Áno, likvidácia je bezplatná. Staré náradie, akumulátory a nabíjačky je možné zdarma odovzdať v akejkoľvek zberni elektroodpadu. Výrobky určené na likvidáciu je tiež možné osobne odovzdať v servisnom stredisku Bosch.