Norādījumi par darbu

Norāde: kad lietojat elektroinstrumentu ārā, ievērojiet vēja virzienu.

 • Vispirms izmēģiniet izsmidzināt un iestatiet izsmidzināšanas vielai atbilstīgu izsmidzināšanas rezultātu un izsmidzināmās vielas padevi.
  Iestatījumus skatīt tālākajās sadaļās.
 • Izsmidzināšanas pistole ir vienmērīgi jātur 20–25 cm attālumā perpendikulāri pret apsmidzināmo priekšmetu.
 • Sāciet izsmidzināt ārpus apsmidzināmās virsmas.
 • Vienmērīgi pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli horizontāli vai vertikāli atbilstīgi iestatītajam izsmidzināšanas rezultātam.
  Virsmas pārklājums ir vienmērīgs, ja izsmidzināšanas joslas pārklājas par 4–5 cm.
 • Kad apsmidzināt guļošus objektus vai izsmidzināt virs galvas, turiet izsmidzināšanas pistoli ieslīpi un pārvietojiet to uz aizmuguri, prom no apsmidzinātās virsmas.
  Paklupšanas risks! Ievērojiet iespējamos šķēršļus.
 • Apstrādājiet apsmidzināmo virsmu bez pārtraukumiem.

Ar vienmērīgu izsmidzināšanas pistoles kustību var nodrošināt vienmērīgu virsmas apstrādes kvalitāti.

Ja attālums un izsmidzināšanas leņķis mainās, krāsas aerosols pastiprināti izsēžas uz virsmas un nevienmērīgi pārklāj virsmu.

 • Beidziet izsmidzināt ārpus apsmidzināmās virsmas.

Izsmidzināmās vielas tvertnes nedrīkst pilnībā iztukšoties izsmidzināšanas laikā. Ja stāvcaurule vairs nav iegremdēta izsmidzināmajā vielā, aerosola konuss vairs neveidojas un virsmas pārklājums ir nevienmērīgs.

 • Pēc pārtraukumiem vai tvertnes (7) uzpildīšanas pārbaudiet sprauslas uzliktni (10)/(9) un sprauslas nosegvāciņu (2), kā arī nepieciešamības gadījumā notīriet šīs daļas.
 • Ja izsmidzināmais materiāls ir nosprostojis sprauslas aizsargvāciņu (2) vai sprauslas uzliktni , notīriet detaļu ar piemērotu birsti vai samitrinātu drānu.

 • Nespiediet palaišanas slēgu (6), kamēr regulējat sprauslas nosegvāciņu (2).
 • Pagrieziet sprauslas nosegvāciņu (2) vēlamajā pozīcijā.

Sprauslas nosegvāciņš

Aerosola konusa forma

Lietojums

Horizontāls plakans konuss vertikālam apstrādes virzienam

Vertikāls plakans konuss horizontālam apstrādes virzienam

Apaļš konuss stūru, malu un grūti pieejamu vietu apstrādei

(PAINTVolume)

 • Pagrieziet regulatoru (5), lai noregulētu vēlamo izsmidzināmās vielas padevi:
  : minimāls izsmidzināmās vielas daudzums,
  +: maksimāls izsmidzināmās vielas daudzums.
 • Sāciet ar neliela daudzuma izmēģinājuma izsmidzināšanu, tad palieliniet daudzumu, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Ja jums neizdodas sasniegt vēlamo izsmidzināšanas rezultātu, atšķaidiet izsmidzināmo materiālu 5 % soļos skatīt Izsmidzināmā materiāla sagatavošana.

Norāde: krāsas klājuma intensitāte ir lielā mērā atkarīga no kustību ātruma.

Izsmidzināmās vielas padeve

Iestatījums

Uz virsmas nonāk pārāk daudz izsmidzināmās vielas

Izsmidzināmās vielas padeve ir jāsamazina.

 • Pagrieziet regulatoru (5) virzienā .

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas

Izsmidzināmās vielas padeve ir jāpalielina.

 • Pagrieziet regulatoru (5) virzienā +.

Lai atvieglotu veco tapešu atlīmēšanu, tās var apsmidzināt ar siltu ūdeni (maks. 55 °C). Tad lietojiet pelēko sprauslas uzliktni (9).