Příprava práce

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

 • Hladké plochy zdrsněte a brusný prach poté odstraňte.

Při použití může dojít k znečištění všech nezakrytých ploch rozprašovanou mlhou. Okolí stříkané plochy proto důkladně připravte:

 • Pečlivě zakryjte podlahu, zařizovací předměty, dveře, okna, dveřní a okenní rámy atd. Pro zakrytí podlahy doporučujeme např. malířské zakrývací rouno.
 • Zakrývací materiál připevněte. Velký průvan může nedostatečně připevněný zakrývací materiál uvolnit nebo odfouknout.
 • Pečlivě zalepte zásuvky a vypínače. Nezakryté zásuvky a vypínače mohou způsobit zkrat a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

 • Při ředění dbejte na kompatibilitu stříkaného materiálu a ředidla. Při použití nesprávného ředidla mohou vzniknout hrudky, které ucpou stříkací pistoli.
 • Při ředění stříkaného materiálu dbejte na to, aby byl bod vzplanutí směsi po zředění opět vyšší než 55 °C. Zředěním např. laků s obsahem rozpouštědel se snižuje bod vzplanutí.
 • Řiďte se údaji výrobce barvy k možnosti stříkání, např. v technickém katalogovém nebo datovém listu. Dbejte na to, abyste nestříkali barvy, které k tomu nejsou podle údajů výrobce vhodné.
 • Stříkaný materiál dobře promíchejte.
  Použitím stříkaného materiálu v pokojové teplotě dosáhnete lepšího vzhledu nástřiku.
 • V případě potřeby stříkaný materiál rozřeďte.
  Pokud při zkušebním nástřiku není dosaženo dobrého vzhledu nástřiku, proveďte zředění v krocích po 5 %, dokud nedosáhnete optimálního vzhledu nástřiku.

Stříkaný materiál

Doporučené ředění

Ochranné prostředky na dřevo, oleje, lazury, impregnace, voda

0 %

Barevné laky ředitelné rozpouštědly, barevné laky ředitelné vodou (doporučeno), základní nátěry, antikorozní základní nátěry, laky na radiátory, silnovrstvé lazury

0–5 %

Disperzní barvy a latexové barvy (nástěnné barvy)

minimálně 5 %

Tabulka ředění

Stříkaný materiál
[ml]

Ředidlo [ml] pro ředění

5 %

10 %

15 %

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

700

35

70

105

800

40

80

120

Upozornění: Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku (20) (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru (21) proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr (21) vytáhněte z přípojky (9)).

 • V případě potřeby přelijte při použití velkých balení stříkaný materiál do menšího přelévacího kbelíku (14) (např. 10l nástěnnou barvu do 2,5l nebo 5,0l prázdného kbelíku).
 • Jednou rukou přidržte stříkací pistoli a druhou rukou otočte nádobku (7) ve směru symbolu otevření.

 • Stáhněte stříkací pistoli z nádobky (7).
 • Pokud použijete již načatý stříkaný materiál, položte na nádobku (13) důkladně vyčištěné nalévací sítko (7), aby se při plnění zachytily případné hrudky barvy.
 • Naplňte stříkaný materiál maximálně ke značce 1000 do nádobky (7).
 • Nasaďte stříkací pistoli na nádobku (7). Otočte nádobku (7) ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek (6) slyšitelně zaskočil.

 • Proveďte na testovací ploše zkušební nastříkání.

Když dosáhnete optimálního rozstřiku, můžete začít se stříkáním.
nebo
Když výsledek není uspokojivý nebo nevychází žádná barva: viz Odstranění poruchy