Arbejdsvejledning

Bemærk: Vær opmærksom på vindretningen, når du benytter el-værktøjet i det fri.

 • Gennemfør først en prøvesprøjtning og indstil sprøjtebilledet og sprøjtematerialemængden, så begge dele passer til sprøjtematerialet.
  Se, hvordan du foretager indstillinger, i følgende afsnit.
 • Hold altid sprøjtepistolen i en jævn afstand på 20–25 cm lodret i forhold til sprøjtegenstanden.
 • Start sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.
 • Bevæg sprøjtepistolen ensartet enten vandret eller lodret afhængigt af det indstillede sprøjtebillede.
  Der opnås en ensartet overfladekvalitet, hvis banerne overlapper hinanden med 4–5 cm.
 • Ved sprøjtearbejder på liggende emner eller ved sprøjtearbejder over hovedhøjde skal du holde sprøjtepistolen lidt på skrå og bevæge dig bagud og væk fra den flade, der skal males.
  Fare for at falde! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer.
 • Undgå afbrydelser i sprøjtefladen.

En jævn føring af sprøjtepistolen giver en jævn overfladekvalitet.

En ujævn afstand og sprøjtevinkel fører til stærk farvetågedannelse og dermed til en ujævn overflade.

 • Afslut sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.

Sprøjt aldrig, indtil beholderen til sprøjtemateriale er tom. Hvis stigerøret ikke længere er nede i sprøjtematerialet, afbrydes sprøjtestrålen, og der opstår en uensartet overflade.

 • Når du holder pause eller har fyldt beholderen (7), skal du kontrollere dysehætten (10)/(11)/(12) og luftkappen (2) og rengøre dem efter behov.
 • Hvis sprøjtematerialet aflejres på luftkappen (2) eller dysehætten, skal du rengøre delene med den medfølgende rengøringsbørste (28) eller med en almindelig opvaskebørste.

 • Betjen aldrig betjeningsknappen (5), mens du indstiller på luftkappen(2).
 • Drej luftkappen (2) til den ønskede position.

Luftkappe

Sprøjtestråle

Anvendelse

vandret flad stråle til lodret arbejdsretning

lodret flad stråle til vandret arbejdsretning

rund stråle til hjørner, kanter og vanskeligt tilgængelige steder

(PAINTVolume)

 • Drej indstillingshjulet (4) for at indstille den ønskede sprøjtematerialemængde:
  Trin 1/2/3: anvendelsesområdet "træ/lasur/lak",
  Trin 4/5: anvendelsesområdet "væg".
 • Start med at lave en sprøjteprøve på trin 1, og forøg gradvist mængden af sprøjtemateriale, indtil det ønskede sprøjtebillede er opnået. Hvis du ikke kan få et tilfredsstillende sprøjtebillede, skal du fortynde sprøjtematerialet i 5 %-trin se Klargør sprøjtematerialet.

Bemærk: Intensiteten af den påførte farve afhænger meget af bevægelseshastigheden.

Sprøjtematerialemængde

Indstilling

For meget sprøjtemateriale på sprøjtefladen

Sprøjtematerialemængden skal reduceres.

 • Indstil et trin lavere.

For lidt sprøjtemateriale på sprøjtefladen

Sprøjtematerialemængden skal øges.

 • Indstil et trin højere.

(AIRVolume)

 • Indstil det passende anvendelsesområde ved at dreje luftmængdereguleringen (25) for at indstille den rigtige luftmængde og det rigtige tryk til det sprøjtemateriale, der skal anvendes.
  Begynd ved Minimum/anvendelsesområdet »træ/lasur«.

Indstil anvendelsesområde

tyndtflydende sprøjtemateriale

tyktflydende sprøjtemateriale

Anvendelsesområdet "træ/lasur"

Anvendelsesområde "træ/lak"

Anvendelsesområdet "væg"

Inden for anvendelsesområdet kan luftmængden og trykket reguleres trinløst.

For kraftig farvetåge:
Luftmængden skal reduceres.

 • Drej luftmængdereguleringen (25) mod venstre.

For stor forstøvning:
Luftmængden skal forøges.

 • Drej luftmængdereguleringen (25) mod højre.

For at gøre det lettere at fjerne tapetet kan du fugte det med varmt vand (maks. 55 °C). Brug i den forbindelse den grå dysehætte (11).