Пайдалануға ендіру

Іске қосу (D суретін қараңыз)

Нұсқау: егер негізгі блок қосулы болса, ауа қақпағынан (2) әрдайым ауа шығады.

Өшіру