Пайдалану нұсқаулары

Нұсқау: электр құралын сыртта пайдаланған кезде желдің бағытын ескеріңіз.

 • Алдымен сынақ бүрку әрекетін орындап, бүрку сипатын және бүрку материалының мөлшерін бүрку материалына сәйкес реттеп шығыңыз.
  Реттеулерді төмендегі бөлімдерден қараңыз.
 • Бүріккіш пистолетті 20–25 см шамасындағы бірқалыпты қашықтықта бояу себілетін нысанға қарай тігінен ұстаңыз.
 • Бүрку әрекетін бояу себілетін беттен тыс бастаңыз.
 • Бүріккіш пистолетті бүрку сипатының реттеуіне қарай көлденеңінен немесе тігінен бірқалыпты жылжытыңыз.
  Жолдар 4–5 см шамасына қабаттасқан жағдайда, бет сапасы бірқалыпты болады.
 • Жатқан нысандарды немесе бас үстінен бүрку жұмыстарын өткізген кезде бүріккіш пистолетті сәл қиғаш ұстап, артқа қарай бүркілген беттен ары жылжытыңыз.
  Сүріну қаупі бар! Ықтимал бөгеттерге назар аударыңыз.
 • Бояу себілетін беттің ішінде үзілістерді болдырмаңыз.

Бүріккіш пистолетті бірқалыпты жүргізу нәтижесінде бірқалыпты бет сапасы пайда болады.

Бірқалыпты болмаған аралық пен бүрку бұрышы қатты бояу тұманының пайда болуына, ал нәтижесінде үстіңгі беттің бірқалыпты емес болуына әкеледі.

 • Бүрку әрекетін бояу себілетін беттен тыс аяқтаңыз.

Бүрку материалының контейнері еш жағдайда босағанша пайдаланбаңыз. Көтергіш құбыр бүрку материалына бұдан былай батпаса, бүрку ағыны бұзылып, үстіңгі бет бірқалыпты болмайды.

 • Үзілістерден немесе контейнерді (7) қайта толтырғаннан кейін саптама қалпағын (10)/(11)/(12) және ауа қалпағын (2) тексеріп, оларды қажетінше тазалаңыз.
 • Егер бүрку материалы ауа қалпағында (2) немесе саптама қалпағында жиналса, құрамдас бөліктерді жинақтағы тазалау қылшағымен (28) немесе стандартты шаю қылшағымен тазалап шығыңыз.

 • Реттеу қосқышын (5) ауа қақпағын (2) реттеу кезінде тимеңіз.
 • Ауа қақпағын (2) керекті күйге бұраңыз.

Ауа қақпағы

Бүріккіш ағын

Пайдалану

вертикалды жұмыс бағыты үшін жалпақ сәуле

горизонталды жұмыс бағыты үшін тік жалпақ сәулесі

Бұрыш, қыр және қиын жетілетін жайлар үшін домалақ сәуле

(PAINTVolume)

 • Бүрку материалының қажетті мөлшерін орнату үшін айналмалы реттегішті (4) бұраңыз:
  1/2/3 деңгейлері: "Ағаш/сыр/лак" режимі,
  4/5 деңгейлері: "Қабырға" режимі.
 • 1-деңгейде сынақ бүрку әрекетінен бастап, бүрку материалының мөлшерін, қажетті бүрку сипатына жеткенше көтеріңіз. Егер қанағаттанарлық бүрку сипатына қол жеткізілсе, бүрку материалын 5 % қадам бойынша сұйылтыңыз қараңыз Бүрку материалын дайындау.

Нұсқау: бояу жағу қарқындылығы қозғалыс жылдамдығына қатты тәуелді.

Бүрку материалының мөлшері

Реттеу

Бояу себілетін бетте бүрку материалы тым көп

Бүрку материалының мөлшерін азайту керек.

 • Бір қадамға төмен орнатыңыз.

Бояу себілетін бетте бүрку материалы тым аз

Бүрку материалының мөлшерін арттыру керек.

 • Бір қадамға жоғары орнатыңыз.

(AIRVolume)

 • Пайдаланылатын бүрку материалы үшін тиісті ауа көлемі мен қысымды реттеу үшін ауа көлемінің реттегішін (25) бұрау арқылы жарамды жұмыс режиміне орнатыңыз.
  Минималды/"Ағаш/сыр” жұмыс режимінен бастаңыз.

Жұмыс режимдерін реттеу

Сұйық бүрку материалы

Қою бүрку материалы

"Ағаш/сыр" жұмыс режимі

"Ағаш/лак" жұмыс режимі

"Қабырға" жұмыс режимі

Жұмыс кезінде ауа көлемі мен қысымды сатысыз реттеуге болады.

Тым қатты бояу тұманы:
Ауа көлемін азайту керек.

 • Ауа көлемінің реттегішін (25) солға қарай бұраңыз.

Өте дөрекі шашырау:
Ауа көлемін арттыру керек.

 • Ауа көлемінің реттегішін (25) оңға қарай бұраңыз.

Ескі тұсқағаздарды оңай алу үшін оларға жылы су (макс. 55 °C) бүркіңіз. Ол үшін сұр форсунка қақпағын (11) пайдаланыңыз.