Przygotowanie do pracy

Malowana powierzchnia musi być czysta, sucha i niezatłuszczona.

 • W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkowanie – następnie należy usunąć pył szlifierski.

Podczas pracy wszystkie niezakryte powierzchnie mogą zostać zabrudzone mgłą lakierniczą. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy należy starannie przygotować otoczenie:

 • Podłogi, meble, drzwi, okna, ościeżnice drzwi i okien itp. należy starannie zakryć lub okleić taśmą. Do przykrycia podłóg można użyć np. filcu malarskiego.
 • Zamocować materiał użyty do przykrycia. Materiał użyty do przykrycia, który nie został starannie zamocowany może unieść się lub przemieścić przy silnym podmuchu powietrza.
 • Należy starannie okleić gniazda elektryczne i przełączniki. Niezasłonięte gniazda elektryczne i przełączniki mogą spowodować zwarcie i zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 • Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by do rozpylanego materiału użyć właściwego rozcieńczalnika. Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.
 • Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, aby temperatura zapłonu mieszanki po rozcieńczeniu wynosiła nadal powyżej 55 °C. Rozcieńczanie np. lakierów zawierających rozpuszczalniki obniża temperaturę zapłonu.
 • Należy przestrzegać danych producenta farby dotyczących m.in. możliwości rozpylania farby, zawartych np. karcie danych technicznych lub charakterystyce. Należy pamiętać o tym, aby nie rozpylać farb, które nie są do tego celu przewidziane zgodnie z danymi udostępnionymi przez producenta.
 • Dobrze przemieszać rozpylany materiał.
  Zastosowanie rozpylanego materiału o temperaturze pokojowej zapewnia lepszy rezultat.
 • W razie potrzeby rozpylany materiał można rozcieńczyć.
  Jeżeli próba nie da zadowalającego rezultatu, należy rozcieńczać rozpylany materiał etapami – za każdym razem o 5% aż do uzyskania optymalnego rezultatu.

Rozpylany materiał

Zalecane rozcieńczenie

Środki ochrony drewna, oleje, lazury, impregnaty, woda

0%

Lakiery wodorozcieńczalne (zalecane) lub zawierające rozpuszczalniki, podkłady, podkłady antykorozyjne, lakiery do grzejników, grubowarstwowe lazury

0–5%

Farby dyspersyjne i lateksowe (farby ścienne)

min. 5%

Tabela rozcieńczania

Rozpylany materiał
[ml]

Używany rozcieńczalnik [ml]

5%

10%

15%

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

700

35

70

105

800

40

80

120

Wskazówka: Przed nalaniem rozpylanego materiału należy wyjąć przewód powietrzny (20) (wykonać jedną czwartą obrotu mocowania bagnetowego (21) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe (21) z przyłącza (9)).

 • W razie korzystania z większych opakowań, część medium należy przelać do małego wiaderka (14) (np. w przypadku 10-litrowego opakowania do pustego wiaderka o pojemności 2,5 lub 5,0 l).
 • Przytrzymując jedną ręką pistolet natryskowy, obrócić pojemnik (7) w kierunku symbolu otwierania.

 • Zdjąć pistolet natryskowy z pojemnika (7).
 • W przypadku stosowania rozpoczętego już opakowania rozpylanego materiału należy umieścić dokładnie oczyszczone sito wlewowe (13) na pojemniku (7), aby zatrzymać ewentualne grudki farby.
 • Wlać rozpylany materiał – maksymalnie do oznakowania 1000 – do pojemnika (7).
 • Założyć pistolet natryskowy na pojemnik (7). Obrócić pojemnik (7) w kierunku symbolu zamykania aż do słyszalnego zablokowania pierścienia zamykającego (6).

 • Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej.

Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia można rozpocząć natryskiwanie.
lub
Jeżeli rezultat nie jest zadowalający lub z końcówki dyszy nie wydostaje się farba, należy przejść do: zob. Usuwanie usterek