Uruchamianie

Włączanie (zob. rys. D)

Wskazówka: Gdy jednostka podstawowa jest włączona, przy zatyczce (2) zawsze wydostaje się powietrze.

Wyłączanie