Wskazówki dotyczące pracy

Wskazówka: Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru.

 • Najpierw należy wykonać próbę i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego materiału, kierując się rodzajem rozpylanego materiału.
  Ustawienia, zob. kolejne rozdziały.
 • Pistolet natryskowy należy trzymać prostopadle do malowanej powierzchni, zachowując równy odstęp wynoszący 20–25 cm.
 • Proces natryskiwania należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
 • Pistolet natryskowy należy przesuwać – w zależności od ustawionego kształtu strumienia – równomiernym ruchem, w poziomie lub w pionie.
  Równomierną powłokę można uzyskać, rozpylając materiał w taki sposób, by pasy nachodziły na siebie na szerokości ok. 4–5 cm.
 • Podczas natryskiwania obiektów leżących lub znajdujących się nad głową użytkownika, należy trzymać pistolet natryskowy pod lekkim skosem i przesuwać się do tyłu, natryskując powierzchnię przed sobą.
  Niebezpieczeństwo potknięcia! Należy zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody.
 • Pokrywając powierzchnię farbą lub lakierem, nie należy robić przerw.

Równomierne pokrycie uzyskuje się przez równe prowadzenie pistoletu natryskowego.

Nierówne odstępy, a także natryskiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co skutkuje nierównomiernym pokryciem powierzchni.

 • Proces natryskiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.

Nie należy opróżniać do końca pojemnika z rozpylanym materiałem. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w rozpylanym materiale, ustaje wytwarzanie się strumienia natryskowego, co powoduje nierównomierne pokrycie powierzchni.

 • Po przerwach w pracy lub ponownym napełnieniu pojemnika (7) należy skontrolować końcówkę dyszy (10)/(11)/(12) i zatyczkę (2) oraz w razie potrzeby je oczyścić.
 • W przypadku odkładania się rozpylanego materiału na zatyczce (2) lub końcówce dyszy, należy oczyścić elementy za pomocą szczotki znajdującej się w wyposażeniu standardowym (28) lub innej dostępnej w handlu szczotki kuchennej.

 • Nie wolno uruchamiać przełącznika funkcyjnego (5), podczas przestawiania zatyczki (2).
 • Obracając, przestawić zatyczkę (2) w żądaną pozycję.

Zatyczka

Strumień natrysku

Zastosowanie

Poziomy strumień płaski do pionowych powierzchni

Pionowy strumień płaski do poziomych powierzchni

Strumień okrągły do malowania naroży, krawędzi i trudno dostępnych miejsc

(PAINTVolume)

 • Obrócić pokrętło (4), aby ustawić żądaną ilość rozpylanego materiału:
  stopnie 1/2/3: zastosowanie „drewno/lazura/lakier”,
  stopnie 4/5: zastosowanie „ściana”.
 • Należy zacząć od przeprowadzenia próby rozpylania przy ustawieniu urządzenia na stopień 1, a następnie zwiększać ilość rozpylanego materiału aż do osiągnięcia żądanego rezultatu. Jeżeli próba nie da zadowalającego rezultatu, należy rozcieńczać rozpylany materiał etapami – za każdym razem o 5%  zob. Przygotowanie rozpylanego materiału.

Wskazówka: Intensywność nakładania farby zależy w dużym stopniu od prędkości ruchu.

Ilość rozpylanego materiału

Ustawianie

Zbyt duża ilość rozpylanego materiału na malowanej powierzchni

Zredukować ilość rozpylanego materiału.

 • Przestawić pokrętło o stopień niżej.

Zbyt mała ilość rozpylanego materiału na malowanej powierzchni

Zwiększyć ilość rozpylanego materiału.

 • Przestawić pokrętło o stopień wyżej.

(AIRVolume)

 • Aby ustawić wydatek powietrza i ciśnienie, odpowiednie dla rozpylanego materiału, należy ustawić pokrętło regulacji wydatku powietrza (25) na wybranym zastosowaniu.
  Należy zacząć od ustawienia minimum / zastosowanie „drewno/lazura”.

Ustawianie rodzajów zastosowań

rzadki materiał

gęsty materiał

Zastosowanie „drewno/lazura”

Zastosowanie „drewno/lakier”

Zastosowanie „ściana”

W obrębie danego sposobu zastosowania wydatek powietrza i ciśnienie można regulować w sposób bezstopniowy.

Zbyt silna mgła lakiernicza:
należy zmniejszyć wydatek powietrza.

 • Obrócić pokrętło regulacji wydatku powietrza (25) w lewo.

Zbyt niski stopień rozpylenia materiału:
należy zwiększyć wydatek powietrza.

 • Obrócić pokrętło regulacji wydatku powietrza (25) w prawo.

Aby ułatwić usuwanie tapet, możne je zwilżyć ciepłą wodą (maks. 55 °C). Do tego celu należy użyć szarej końcówki dyszy (11).