Punerea în funcţiune

Conectarea (consultă imaginea D)

Observaţie: Dacă unitatea de bază este conectată, prin clapeta de aer (2) iese întotdeauna aer.

Oprirea