Instrucţiuni de lucru

Observaţie: Ţine cont de direcţia vântului atunci când utilizezi scula electrică în aer liber.

 • Execută mai întâi o pulverizare de probă şi reglează aspectul pulverizării şi debitul de pulverizare în funcţie de materialul de pulverizat.
  Pentru reglaje, consultă paragrafele următoare.
 • Este obligatoriu să ţii pistolul de pulverizat vertical faţă de obiectul de pulverizat, la o distanţă uniformă de 20–25 cm faţă de acesta.
 • Începe procesul de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeţei de pulverizat.
 • Deplasează uniform, orizontal sau vertical, pistolul de pulverizat, în funcţie de aspectul de pulverizare reglat în prealabil.
  Se va obţine o calitate uniformă a suprafeţei dacă fâşiile pulverizate se vor suprapune pe o porţiune de 4–5 cm.
 • În cazul operaţiilor de pulverizare a unor obiecte aşezate orizontal sau al operaţiilor de pulverizare deasupra capului, ţine pistolul de pulverizat puţin oblic şi deplasează-l înainte şi înapoi faţă de suprafaţa de pulverizat.
  Pericol de împiedicare! Fii atent la eventualele obstacole.
 • Evită întreruperile în zona suprafeţei de pulverizat.

Prin conducerea uniformă a pistolului de pulverizat se asigură obţinerea unei calităţi unitare a suprafeţei.

O distanţă şi un unghi de pulverizare neuniforme duc la formarea unei acumulări groase de vopsea şi, în consecinţă, la pulverizarea neuniformă a suprafeţei.

 • Finalizează procesul de pulverizare în exteriorul suprafeţei de pulverizat.

La pulverizare, nu goli niciodată complet rezervorul pentru materialul de pulverizat. Când tubul de refulare nu mai este scufundat în materialul de pulverizat, jetul de pulverizare se întrerupe, ducând la rezultate de pulverizare neuniforme.

 • După o pauză sau după reumplerea rezervorului (7), verifică capacul de duză (10)/(11)/(12) şi clapeta de aer (2) şi curăţă-le dacă este necesar.
 • Dacă pe clapeta de aer (2) sau pe capacul de duză se depune material de pulverizat, curăţă componentele cu peria de curăţare (28) din pachetul de livrare sau cu o perie de spălare disponibilă în comerţ.

 • Nu acţiona niciodată comutatorul de control (5) în timp ce clapeta de aer (2) este reglată.
 • Răsuceşte clapeta de aer (2) în poziţia dorită.

Clapetă de aer

Jet de pulverizare

Utilizare

jet plat orizontal pentru direcţie de lucru verticală

jet plat vertical pentru direcţie de lucru orizontală

jet rotund pentru colţuri, margini şi locuri greu accesibile

(PAINTVolume)

 • Roteşte rozeta de reglare (4) în dreptul debitului de pulverizare dorit:
  treptele 1/2/3: cazul de utilizare „Lemn/Lazuri/Lac”,
  treptele 4/5: de utilizare „Perete”.
 • Începe cu o pulverizare de probă la treapta 1 şi creşte debitul de pulverizare până la obţinerea aspectului dorit al pulverizării. Dacă nu se obţine aspectul dorit al pulverizării, diluează materialul de pulverizat în etape de câte 5 % vezi Pregătirea materialului de pulverizat.

Observaţie: Intensitatea de aplicare a vopselei depinde în principal de viteza de mişcare.

Debit de pulverizare

Reglare

Prea mult material de pulverizat pe suprafaţa de pulverizat

Trebuie redus debitul de pulverizare.

 • Reglează la următoarea treaptă inferioară.

Prea puţin material de pulverizat pe suprafaţa de pulverizat

Trebuie mărit debitul de pulverizare.

 • Reglează la următoarea treaptă superioară.

(AIRVolume)

 • Selectează, prin rotirea regulatorului debitului de aer (25), cazul de utilizare potrivit pentru a regla debitul de aer şi presiunea corecte pentru materialul de pulverizat utilizat.
  Începe cu cantitatea minimă/cazul de utilizare „Lemn/Lazură”.

Selectarea cazurilor de utilizare

Material de pulverizat nevâscos

Material de pulverizat vâscos

Cazul de utilizare „Lemn/Lazură”

Cazul de utilizare „Lemn/Lac”

Caz de utilizare „Perete”

În cadrul unui caz de utilizare, debitul de aer şi presiunea pot fi reglate progresiv.

Pentru ceaţă de pulverizare densă:
Debitul de aer trebuie redus.

 • Roteşte spre stânga regulatorul debitului de aer (25).

Pulverizare pre grosieră:
Debitul de aer trebuie crescut.

 • Roteşte spre dreapta regulatorul debitului de aer (25).

Pentru desprinderea uşoară a tapetului vechi, poţi stropi tapetul cu apă caldă (max. 55 °C). Foloseşte pentru aceasta capacul de duză gri (11).