Uzsākot lietošanu

Ieslēgšana/izslēgšana

  1. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu mērinstrumentu un lāzeru.
  2. Turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu mērinstrumentu.

Ja aptuveni 5 minūtes netiek nospiests neviens no mērinstrumenta taustiņiem, tas automātiski izslēdzas, lai saudzētu baterijas.

Izslēdzot instrumentu, visas saglabātās vērtības paliek nemainīgas.