Меню «Базові налаштування»

У меню базових налаштувань доступні такі базові налаштування:

 1. Натисніть кнопку , щоби викликати меню, та кнопку , щоби викликати меню базових налаштувань.
 2. Натисніть потрібну кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію.
 3. Якщо цю функцію активовано, вона відображатиметься білим символом. Якщо цю функцію деактивовано, вона відображатиметься сірим символом.
 4. Щоби вийти з меню базових налаштувань, натисніть кнопку .

Увімкнення/вимкнення звукового сигналу

 1. Натисніть кнопку , щоби викликати меню, та кнопку , щоби викликати меню базових налаштувань.
 2. Щоби вимкнути звукові сигнали, натисніть кнопку .
 3. Символ відображається сірим кольором:
 4. Щоби вийти з меню, натисніть кнопку .
 1. Після вимкнення вимірювального інструмента обране налаштування залишається збереженим.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth®

 1. Натисніть кнопку , щоби викликати меню, та кнопку , щоби викликати меню базових налаштувань.
 2. Щоби вимкнути Bluetooth®, натисніть кнопку .
 3. Символ відображається сірим кольором:
 4. Щоби вийти з меню, натисніть кнопку .
 1. Після вимкнення вимірювального інструмента обране налаштування залишається збереженим.