Dụng cụ điện cầm tay vệ sinh Nhà và Vườn của Bosch

Máy phun rửa áp lực

Máy vệ sinh có Ống dẫn và Ống xả Aquatak

Máy vệ sinh có Ống dẫn và Ống xả Aquatak