Инструменти за дома и градината

Термодетекторите Bosch

Измервайте температурите на повърхността и влажността, локализирайте термомостовете, за да предотвратите загуба на енергия и опасност от мухъл. Детекторите за температура и влага анализират и показват автоматично потенциалните опасности чрез светофарна система, като улесняват постигането на по-здравословна домашна обстановка.