Työkalut kotiin & puutarhaan

1. Näiden osallistumisehtojen kohde ja kilpailun järjestäjä

(1) Nämä osallistumisehdot määrittävät Bosch Power Tools Atino Facebook -kilpailuun osallistumisen ehdot. Kilpailun kuvaus ja rakenne kuuluvat asianomaisella Facebook-sivulla olevaan Robert Bosch OY, Power Tools Divisionin, kilpailun sisältävään kampanjaan.

(2) Kilpailun järjestäjä on Robert Bosch OY, Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa  (jäljempänä "Bosch"). Boschin palkkaama agentuuri STORY HOUSE EGMONT A/S, CVR 83131128, Strødamvej 46, 2100 København Ø, Denmark, toteuttaa palkintokilpailun.

Kilpailu ei liity Facebookiin, eikä Facebook sponsoroi, tue tai järjestä sitä millään tavalla. Facebook ei ole kilpailun yhteystaho. Osallistujan toimittamien tietojen vastaanottaja on Bosch eikä Facebook. Kaikki kysymykset, kommentit tai valitukset on osoitettava osoitteeseen https://www.bosch.fi/yhteystiedot viitteellä: " Atino Facebook -kilpailu".

(3) Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nimenomaisesti nämä osallistumisehdot.

2. Osallistuminen

(1) Osallistuakseen henkilöillä on oltava postiosoite Finland ja heidän on oltava osallistumishetkellä vähintään 18 vuoden ikäisiä. Vain fyysiset henkilöt voivat osallistua kilpailuun. Yritykset tai järjestöt eivät voi osallistua. Boschin ja Story House Egmong työntekijät ja heidän sukulaisensa eivät saa osallistua kilpailuun. Osallistuminen väärennetyillä tai kolmansien osapuolten henkilöllisyyksillä ei ole sallittua. Automaattinen osallistuminen (esim. osallistumis- tai rekisteröintipalvelujen kautta) sekä monikertaiset osallistumiset ovat kiellettyjä.

(2) Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että Facebook-osallistujat antavat tykkäyksen mainospostaukselle ja ilmoittavat kommentissaan kuvaan piilotettujen Atino määrän. Jos osallistuja päättää lähettää kuvia, videoita tms. kilpailun kommenttiosioon, osallistujan on oltava tällaisten kuvien tai videoiden luoja, ja niiden julkaisu edellyttää niissä kuvattujen henkilöiden suostumusta. Kommentti, jolla osallistuja osallistuu kilpailuun Bosch Power Toolsin paikallisella Facebook-sivulla Finland, on lähetettävä osallistujan henkilökohtaisen Facebook-tilin kautta. Viesti pysyy siellä myös kampanjan päätyttyä, mutta sitä ei siirretä tai tallenneta Bosch-konsernin muihin kanaviin. Osallistujilla on mahdollisuus voittaa yksi (1) yhteensä kolmesta (3) palkinnosta.

(3) Osallistuminen ei ole riippuvainen tuotteiden ostamisesta tai Bosch Power Tools -palvelujen käytöstä. Tuotteiden ostaminen tai palvelujen käyttö ei lisää voittomahdollisuuksia.

(4) Osallistuminen on mahdollista 1.-30. April 2022 (CET).

3. Voitot ja palkinnoista ilmoittaminen

(1) Kaikki kilpailuun hyväksytyt osallistujat osallistuvat arvontaan, jossa voi voittaa yhden (1) yhteensä kolmesta (3) Bosch Atino, jonka verollinen yksikköhinta on n. 95 euroa.

(2) Voittajat arvotaan seitsemän päivän kuluttua kilpailun päättymisestä kaikkien niiden osallistujien kesken, jotka täyttävät edellä mainitussa kohdassa 2. Osallistuminen ilmoitetut vaatimukset. Kaikki kolme (3) voittajaa arvotaan sattumanvaraisesti. Voittajille ilmoitetaan voitosta kommenttien vastaustoiminnolla suoraan kilpailuviestin kommenteissa ja samanaikaisesti suoraviestien kautta. Suoraviesteissä voittajia pyydetään lähettämään henkilötietonsa Boschille (koko nimi ja osoite) suoraviesteissä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Nämä tiedot täytyy antaa tarkasti ja totuudenmukaisesti. Bosch käyttää näitä tietoja palkintojen lähettämiseen. Jos palkintoilmoitusta ei voida toimittaa voittajalle, Boschilla ei ole velvollisuutta tehdä muita tätä koskevia lisätiedusteluja.

(3) Jos voittaja ei lunasta palkintoaan 21 päivän kuluessa ilmoituksesta, hän menettää palkintonsa, joka arvotaan sitten muiden osallistujien kesken.

(4) Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä vaihtaa. Palkintoja ei voi siirtää kolmansille osapuolille.

(5) Jos ilmenee sellaisia ​​olosuhteita, joista Bosch tai Boschin käyttämä agentuuri ei ole vastuussa ja joiden takia Bosch ei voi antaa palkintoa, voittaja hyväksyy soveltuvan Bosch-tuotteen korvaavaksi palkinnoksi.

(6) Palkinto lähetetään voittajalle postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Riski siirtyy voittajalle, kun palkinto luovutetaan rahdinkuljettajalle. Bosch ei ole vastuussa toimitukseen liittyvistä vahingoista eikä palkinnon mahdollisista vaurioista tai toimintahäiriöstä.

(7) Mahdollinen palkinnosta maksettava vero on yksin voittajien vastuulla.

4. Vastuun rajoitus

(1) Bosch ei vastaa ilman Boschin omaa syytä tapahtuneesta tietojen menettämisestä, esimerkiksi tietojen siirron aikana, minkä on aiheuttanut tekninen vika, vahingoittunut, kadonnut tai viivästynyt lähetys tai verkko-, laitteisto- tai ohjelmisto-ongelma.

(2) Osallistuessaan kilpailuun osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta.

5. Poissulkemiset

(1) Näiden osallistumisehtojen rikkominen oikeuttaa Boschin sulkemaan kyseisen osallistujan pois kilpailusta. Tämä pätee erityisesti, jos osallistuja antaa vääriä tietoja tai sisältöjä (esim. kommentteja) tai rikkoo sovellettavia lakeja, kolmansien osapuolten oikeuksia tai Boschin oikeuksia. Sama kielto koskee sellaisia kommentteja, joita voidaan pitää väkivaltaa ihannoivina, syrjivinä (henkilökohtaisten luoteenpiirteiden, uskonnon tai sukupuolen perusteella), rasistisina, hyökkäävinä, häiritsevinä, halventavina tai jotka muulla tavalla loukkaavat yleistä ihmisarvoa.

(2) Jos kilpailusta suljettava osallistuja on jo arvottu voittajaksi, Bosch voi peruuttaa palkinnon jälkikäteen.

6. Kilpailun ennenaikainen lopettaminen ja muutokset

Jos kilpailua ei voida järjestää ehdottomasti oikealla tavalla ennalta arvaamattomien olosuhteiden takia, Bosch varaa oikeuden muuttaa tai lopettaa kilpailun ilman erillistä ilmoitusta. Tämä pätee erityisesti, jos havaitaan väärinkäytön tai manipuloinnin yritys.

7. Tietosuoja

Jos kilpailun puitteissa kerätään, käsitellään ja käytetään henkilötietoja, Bosch kerää, käsittelee ja käyttää niitä vain kilpailun järjestämiseen ja poistaa ne kilpailun päätyttyä. Kaikki tiedot on poistettava viimeistään 30 päivän kuluttua kilpailun päättymisestä. Osoitetietoja kerätään vain voittajalta ja niitä käytetään palkintojen lähettämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tämä ole tarpeen kilpailun järjestämiseksi. Osallistujilla on tietojen suhteen pääsy-, muutos- ja peruutusoikeus.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että Bosch tallentaa ja käyttää kyseisiä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Osallistujalla on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käyttöä. Tässä tapauksessa tiedot poistetaan välittömästi. Tämän kiellon voi lähettää sähköpostitse verkko-osoitteeseen PT.DSO@bosch.com.

Voit puolustaa oikeuksiasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://request.privacy-bosch.com/.

Tietosuojaan liittyvät viestit voit lähettää käyttämällä seuraavaa linkkiä:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

Tietosuojailmoituksestamme löydät yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten henkilötietojasi käsitellään kilpailun aikana, ja mitä oikeuksia sinulla on asianosaisena: https://www.bosch.com/data-protection-notice/.

 

8. Muut tiedot

(1) Jos joku näiden ehtojen lauseke on pätemätön, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

(2) Sovellamme vain voimassa olevia Finland lakeja.