Työkalut kotiin & puutarhaan

Indego (non Connect)

Soveltuvuus

Indegon leikkuujärjestelmä on suunniteltu enintään 100 mm:n pituisen ruohon leikkaamiseen. Leikkuukorkeuden säätöalue on 30–50 mm enintään 700 m2:n pinta-alalle tarkoitetuissa Indego-malleissa ja 20–60 mm muissa Indego-malleissa. Jos ruoho on 100 mm:ä pidempää, suosittelemme leikkaamaan nurmikon ensin tavanomaisella ruohonleikkurilla lyhyemmäksi. 

Asetukset & asennus

Rajausjohtoa ei tarvitse kaivaa maahan, koska se on suunniteltu maan pinnalle asennettavaksi. Johto peittyy vähitellen multaan nurmikon kasvun myötä. Rajausjohdon voi kuitenkin myös upottaa enintään 5 cm:n syvyyteen. Lataustelakan alla johto tulee kuitenkin jättää maan pintaan, jotta ruohonleikkuri saadaan ajettua lataustelakkaan tarkasti. 

Indego tarvitsee vapaata tilaa ajaessaan seinän/aidan vieressä ja kääntyessään leikkuun aikana. Eri mallit tarvitsevat erilaiset etäisyydet. Ne on ilmoitettu kyseisen mallin asennusoppaassa. Turvallisuussyistä leikkuuterät eivät ylety ruohonleikkurin reunaan asti, siksi n. 15 cm:n levyinen alue kiinteiden esteiden ympärillä ja nurmikon reunassa jää leikkaamatta. 

Toiminta & suorituskyky

Kalibroinnin aikana Indego tarkistaa ja testaa sensorinsa. Näiden sensorien avulla ruohonleikkuri pystyy tarkkaan leikkuuseen. 

Kyllä, mutta nurmikko on parempi leikata kuivalla säällä. 

Ennen ensiasennusta (tai talvikauden jälkeen) sinun täytyy valmistella pääasiallinen nurmialue leikkaamalla ruohon lyhyeksi tavanomaisella ruohonleikkurilla. Asennusta varten suosittelemme leikkaamaan rajausjohtimen alueen pienimmällä mahdollisella leikkuukorkeudella. Jos rajausjohto asennetaan leikkaamattomalle nurmikolle, ruohonleikkuri voi herkästi leikata sen poikki. 

 Älä käsittele rajausjohdon aluetta sammaleenpoistajalla tai nurmikon ilmaajalla, jotta johto ei vaurioidu. 

Turvallisuus, varmuus & suojaus

Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista. 

Indego on varustettu esteet tunnistavalla anturilla, joka havaitsee esineet/esteet, kun leikkuri törmää niihin. Törmäyksen jälkeen ruohonleikkuri peruuttaa ja kiertää kyseisen esteen.  

  Jos olet unohtanut tai kadottanut PIN-koodisi, menettelytavat riippuvat omistamastasi mallista.
Kaikissa langattomasti ohjattavissa Indegoissa on mahdollista nollata PIN-koodi Bosch Smart Gardening App -sovelluksen avulla. Voit tehdä tämän valitsemalla Valikon > Indego Asetukset > Indego PIN > Syötä salasana.
Indego-malleissa S+, 350/400, 350/400 Connect ja M+/M 700 voit palauttaa PIN-koodisi MyBoschin kautta verkko-osoitteessa www.MyBosch-Tools.com. Jos näistä menettelytavoista ei ole apua, sinun on lähetettävä Indego ja sen lataustelakka Bosch-keskushuoltoon, jossa sen lukitus avataan. 

Joka kerta kun Indego nostetaan maasta, laite on asetettava nopeasti takaisin maata vasten ja siihen on syötettävä PIN-koodi. Jos ruohonleikkuria ei aseteta maahan 30 sekunnin kuluessa, hälytys laukeaa toimintaan. 

 Indego on varustettu nostamisen tunnistavilla antureilla, jotka havaitsevat laitteen maasta noston. Noston havaitsemisen jälkeen leikkuujärjestelmä pysähtyy 2 sekunnin sisällä. Aina kun näin tapahtuu, on laitteeseen syötettävä PIN-koodi. 

Teknologia

Indegossa ei ole sadesensoria, mutta se pystyy toimimaan sateellakin. Nurmikko on kuitenkin parempi leikata kuivalla säällä. Kaikissa langattomasti ohjattavissa Indego-malleissa on SmartMowing-käyttötila, joka pystyy ajastamaan automaattisesti parhaan leikkuuajan, minkä ansiosta vältetään sadesäällä leikkaaminen. 

Signaali-ID/lanka-ID täytyy vaihtaa, jos kahta robottiruohonleikkuria käytetään vierekkäisissä puutarhoissa. Jos ne aiheuttavat häiriöitä toisilleen, signaali-ID/lanka-ID kannattaa vaihtaa. Voit joutua kokeilemaan erilaisia ID-tunnuksia.  

Vianetsintä: ruohonleikkuu

Indego ei mahdollisesti leikkaa täydellisen yhdensuuntaisin linjoin ensimmäisen asennuksen jälkeen. Voi olla, että Indego on havainnut useita esteitä nurmikolla. Löytäessään yhden näistä esteitä Indego ajaa rajausjohdon luo tallentaakseen esteen sijainnin puutarhakarttaansa. Oppimisvaihe vaatii jopa kolme leikkuukertaa, jotta lopullinen kartta saadaan valmiiksi. Sitten kun kartta on valmis, Indego pystyy laatimaan tehokkaimman reitin nurmikon leikkaamiseen. Kun leikkuutilaksi on valittu "Leikkaa ilman lataustelakkaa" malleissa Indego S+ ja 350/400 ja Indego M+/M 700, ruohonleikkuri leikkaa lisäalueen umpimähkäisesti ilman Indegon sijoituspaikkana käytettävää lataustelakkaa. 

Suosittelemme, että rajausjohdon ja esteen (esimerkiksi puu tai pensas) välinen etäisyys on Indego S+, 350/400, 350/400 Connect ja M 700/M+ 700 -malliston versioissa vähintään 75 cm ja muissa Indego-malleissa vähintään 1 m, jotta Indego pystyy ajamaan tälle alueelle. 

Vianetsintä: tarvikkeet & varaosat

Jos ruohonleikkuri leikkaa epäsiististi tai leikkuuterät ovat tylsyneet, ne on vaihdettava. Käytä käsineitä, kun vaihdat terät.   

Ylläpito

Indego toimii 5-45 °C lämpötilassa. Vie Indego ja sen lataustelakka talvisäilytykseen heti kun ilma kylmenee alle 5 °C lämpötilaan.
Säilytä Indegoa kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Varaston lämpötilan tulee olla -20...50 °C.
Älä aseta esineitä ruohonleikkurin tai lataustelakan päälle.

Ennen varastointia Indego tulee ladata ja sen jälkeen kytkeä pois päältä.
Malleissa Indego S+, 350/400, M+ ja M 700 on käynnistyskytkin ruohonleikkurin takaosassa. Muut Indego-mallit kytketään pois päältä irrottamalla punainen virta-avain, joka on ruohonleikkurin pohjassa takapyörien välissä.

Lisäksi Indego kannattaa puhdistaa, ennen kuin viet sen varastoon. Indegon puhdistusohjeet ovat käyttöohjekirjassa.

Jos käytät Indegoa useilla nurmikkoalueilla, merkitse lataustelakat, jotta pystyt tunnistamaan, mikä lataustelakka kuuluu millekin nurmikkoalueelle.Akkua ei tule irrottaa, kun ruohonleikkuri viedään varastoon talvisäilytystä varten. Indegon avaaminen aiheuttaa oikosulku- ja sähköiskuvaaran.Tämän lisäksi takuu raukeaa.

Rajausjohdon voi jättää nurmikkoon. Suosittelemme merkitsemään johdon päät, jotta saat myöhemmin tehtyä takaisin kytkennän oikein

Satunnainen

Pakkauksessa toimitetussa virtalähteessä on W/EEU-pistoke. Voit kuitenkin edelleenkin ostaa toisen telakan varaosapalvelun verkkokaupasta. Osia, jotka täytyy hankkia, ovat pohjalevy, liitin, virtalähde, kansi ja ruuvit sekä johto ja tapit.  

On normaalia, ettei leikkuri leikkaa täydellistä neliötä. Muoto ja SpotMow-leikkuun lopputulos riippuvat suuresti nurmikon olosuhteista ja puutarhan muodosta.  

Indego Connect

Langaton yhteys

Kaikki langattomasti ohjattavat Indego-mallit käyttävät GPRS-tiedonsiirtoa, joka tunnetaan myös nimellä 2G tai 2.5G. Langattomasti ohjattavat Indegot lähettävät vain erittäin pieniä datamääriä, joten ne eivät tarvitse suurta tiedonsiirtonopeutta.

Indegon langattomien ohjaustoimintojen käyttämiseksi puutarhan pitää olla 2G- tai 2.5G-matkapuhelinsignaalin peittoalueella. Indego valitsee automaattisesti alueen voimakkaimman matkapuhelinsignaalin verkon palveluntarjoajasta riippumatta.

Kyllä, jos olet yksi niistä eurooppalaisista (98 %), jotka asuvat GSM-signaalin peittoalueella. Useimmiten ihmiset puhuvat oman palveluntarjoajansa signaalin peittoalueesta. Muita verkkoja on todennäköisesti saatavana tällä alueella. Kaikki langattomasti ohjattavat Indegot käyttävät ”ohjaamatonta verkkovierailua”, mikä tarkoittaa sitä, että ne muodostavat yhteyden aina voimakkaimpaan ja nopeimpaan käytettävissä olevaan verkkoon riippumatta matkapuhelinverkkosi tarjoajasta.

Kun käytät Boschin Smart Gardening App -sovellusta, matkapuhelinverkon palveluntarjoaja laskuttaa käytöstä normaalin tiedonsiirtomaksun mukaan. Langattomasti ohjattavan Indegon vastaanottamista tai lähettämistä tiedoista ei kuitenkaan laskuteta sinua.  Sinun ei tarvitse allekirjoittaa mitään sopimuksia.

Langattoman yhteyden kustannukset on katettu tuotteen eliniän ajaksi.

Ei, SIM-kortti on asennettu jo valmiiksi koneeseen.

Tuotteesi on langattomasti ohjattava malli, jos tuotteen nimi on ''Indego S+'', "Indego M+" tai jos tuotetunnuksessa merkissä on sana "Connect" tai kirjain "C". Muista: Bosch Smart Gardening App -sovellus toimii vain langattomasti ohjattavassa Indegossa. 

Langaton yhteys ei ole ajallisesti rajoitettu. Voit käyttää langatonta yhteyttä niin kauan kuin alueellasi on kelvollinen 2G-yhteys. Bosch ei voi vaikuttaa tähän, koska langattoman yhteyden järjestävät kolmannet osapuolet.

Ennen sisäänkirjautumista

Sovellus tukee taulutietokoneita ja älypuhelimia, joiden käyttöjärjestelmä on Google Android (versiosta 5.0 alkaen) tai Apple iOS (versiosta 10 alkaen). 

Voit ladata sovelluksen sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play), josta löydät sen hakutermillä Bosch Smart Gardening. 

Tällä hetkellä Indegoon voi yhdistää vain yhden käyttäjätilin kerrallaan. Voit kuitenkin kirjautua toiseen laitteeseen samoilla kirjautumistiedoilla. 

Rekisteröinti ja sisäänkirjautuminen

Sovellus käyttää vain olemassa olevaa Facebook-sähköpostiosoitettasi. 

Asennus ja pariliitäntä

Ota yhteyttä entiseen omistajaan ja pyydä häntä poistamaan ruohonleikkurin pariliitäntä käyttäjätililtään. Sitten kun hän on saanut sen tehdyksi, pystyt tekemään ruohonleikkurin pariliitännän. Sellaisissa epätavallisissa tapauksissa, joissa edellinen omistaja ei pysty tai ei halua poistaa ruohonleikkurin pariliitäntää, uusi omistaja voi kääntyä Boschin puoleen ostokuitin kanssa ja poistattaa ruohonleikkurin pariliitännän. 

Käyttö

Ei. Sinun täytyy poistaa leikkuu asetuksista ja sitten asettaa se myöhemmin uudelleen.  

Indego S+ tai 350/400 Connect -malleissa ja M+ 700 -malleissa kartta näyttää nurmikkosi visuaalisen kuvan ja ruohonleikkurin arvioidun sijainnin. Indego 1000/1100/1200 Connect- ja Indego 10C/13C -malleissa kartta näyttää lisäksi leikatut ja leikkaamattomat alueet. 

Rajausjohdolla merkityt esteet näkyvät kartalla harmaana. Merkitsemättömät esteet eivät näy kartassa. 

Ruohonleikkurin ohjelmistopäivitykset

Kaikki langattomasti ohjattavat Indegot pystyvät päivittämään ruohonleikkuriohjelmiston etäkäyttöisesti. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta: päivitykset lähetetään sinulle automaattisesti tai sinulle ilmoitetaan uuden ohjelmiston saatavuudesta, jos valitset manuaaliset asetukset. Myös Indego 350/400- tai M 700 -mallien omistajat voivat ladata uusimman Indego-ohjelmiston. Löydät uusimman ohjelmiston Bosch-puutarhatyökalujen verkkosivuston 'huolto'-kohdasta.  

Indego S+ ja 350/400 -malliston laitteissa ja malleissa Indego M+ ja M 700 voit tarkistaa ruohonleikkurin ohjelmistoversion ruohonleikkurin käyttöliittymästä (HMI). Valitse sitä varten Valikosta Asetukset > Tiedot > Ohjelmisto. Muissa Indego-malleissa se tehdään valitsemalla Valikko > Asetukset > Järjestelmän lisätoiminnot > Tiedot. 

Ruohonleikkurin asetukset

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, voit tehdä sen sovelluksen kautta. Valitse Valikko > Indego Asetukset > Indego PIN > Syötä salasana. 

Indego-ruohonleikkurisi on varustettu yksilöllisellä sarjanumerolla, joka on linkitetty käyttäjätiliisi. Jos joku varastaa ruohonleikkurisi, pystyt välittömästi deaktivoimaan sen sovelluksen välityksellä. Tämän myötä ruohonleikkuri on varkaalle hyödytön. Älä poista Indegon parikytkentää, koska sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, jos joku yrittää tehdä parikytkennän sen kanssa. Jos saat Indegon takaisin, voit ottaa Indegon uudelleen käyttöön, mikäli sen parikytkentä on yhä voimassa. 

Tietosuoja

Käyttäjätilisi tietojen (näyttönimi, sähköpostiosoite ja salasana) ohella Boschilla on pääsy muihin ruohonleikkurin sisältämiin tietoihin (esimerkiksi nurmikon kartta, leikkuuaikataulut, ruohonleikkurin sijainti ja käyntiaika). 

Sinun sähköpostiosoitteesi tarvitaan, jotta voit sisäänkirjautua sovellukseen. Ruohonleikkurin tietoja tarvitsemme tarjotaksemme käyttäjille etäkäyttöisen vianmäärityksen ja kehittääksemme entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä robottiruohonleikkureita myös tulevaisuudessa.  

Tietosi on tallennettu Saksassa sijaitsevan Bosch Service Networkin turvallisille palvelimille. 

Henkilötietoihisi on pääsyoikeus vain Boschilla ja sen valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla, jotka toimittavat Indegon langattoman yhteyden tekniikan ja toiminnot. Tietojasi ei luovuteta muille yrityksille markkinointitarkoituksiin. 

Muita kysymyksiä

Kyllä, leikkurissa on myös tällainen toiminto. Sen nimi on MultiArea, ja se on käytettävissä mallien Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 Connect- ja ei-connect-versiossa sekä malleissa Indego M+ ja M 700 (riippuu ohjelmistoversiosta).