Työkalut kotiin & puutarhaan

Sähkötyökalujen tekniset ominaisuudet

Robert Bosch Power Tools GmbH:n tuotteet on kehitetty ja valmistettu korkeiden laatuvaatimusten ja yleisesti hyväksyttyjen tekniikan sääntöjen mukaisesti. Tuotteidemme teknisten tietojen ja toimintojen tarkistus tehdään säännöllisesti kehitystyön ja sarjatuotannon aikana tilastollisin menetelmin. Tällä varmistamme, että tuotteet täyttävät asettamamme laatuvaatimukset ja käyttäjien odotukset mahdollisimman optimaalisesti.

On kuitenkin normaalia, että sähkötyökalun todellinen suorituskyky vaihtelee laitekohtaisesti. Tähän vaikuttavat merkittävästi työkalun käyttökohde ja ympäristöolosuhteet. Asiaankuuluvat tekniset tiedot, esim. pakkauksissa ja käsikirjoissa, perustuvat keskiarvoihin ja koskevat uusia tuotteita sekä niiden tarvikkeita. Alla olevasta yleiskatsauksesta näet tärkeimmät sähkötyökalun todelliseen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät työkalun käyttötarkoituksen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Varoitus
TYYPILLISET KUVAKKEET JA ARVOT
voivat vaihdella mallista riippuen

Akun käyttöaika

Akun käyttöaika
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Akkutyökalujen akun käyttöaika riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu
  • työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. ruohon pituus ja tiheys, puun tiheys jne.)
  • työkappaleen mitoista (esim. renkaiden tilavuus, ruuvien halkaisija ja pituus jne.)
  • työskentelytavoista ja -nopeudesta (esimerkiksi painamisvoima tai leikkuunopeus ja leikkuu-urien limitys ruohonleikkuussa tai pensasleikkauksessa)

Pisin käyttöaika saavutetaan yleensä tyhjäkäynnillä ilman kuormitusta.

 • ympäristön lämpötila – akun optimaalinen suorituskyky saavutetaan 15-25 °C lämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa akun käyttöaika ja teho heikkenevät.
 • akun kunto: akun kapasiteetti riippuu voimakkaasti sen käyttöhistoriasta, esimerkiksi iästä, latausjaksojen määrästä, lataustavasta (nopea/hidas), lataustiloista (käyttö aina "tyhjäksi" tai jopa syväpurkaustilaan heikentää ajan myötä akun kapasiteettia).

 

Latausaika

Latausaika
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Akkujen latausaika riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • akun lataustila ennen latauksen aloitusta
 • ympäristön lämpötila
 • akun kunto: kapasiteetti (laskee vähitellen akun käytön myötä) sekä akun lataushistoria, esimerkiksi latausjaksojen määrä, lataustapa (nopea, hidas), lataustasot (käyttö aina "tyhjäksi" tai jopa syväpurkaustilaan heikentää ajan myötä akun kapasiteettia).

 

Porausteho

Porausteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen porausteho riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • poranterän tyyppi, laatu& kunto sopii käyttökohteeseen

 • poranterän halkaisija materiaalilaadusta riippuen

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu myös työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), poraushalkaisijasta, poraussyvyydestä jne.

 • kierrosnopeus: käytä 2. vaihdetta ja huippunopeutta; suosittelemme, ettet työskentele puolella nopeudella pidentääksesi työkalun käyttöikää

 • työskentelytavat, esim. painamisvoima

 • akun tyyppi ja lataustila

 

Ruuvausteho

Sähkötyökalujen ruuvausteho riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), ruuvimitoista jne.

 • ruuvauskärkien tyyppi, laatu& kunto

  • (sopii käyttökohteeseen)

  • ruuvit (täys-/osakierre, kannan tyyppi, pinnoite, laatu jne.)

 • ruuvausnopeus (käytä 1. vaihdetta suuremmalle momentille (pehmeä))

 • akun tyyppi ja lataustila

 • työskentelytavat, esim. painamisvoima

 

Sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho

Sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • käyttötarvikkeen tyyppi, laatu & kunto (sopivan terän valinta)
 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), käyttötarvikkeen mitat, sahaussyvyys jne.
 • hyvin kiinnitetty työkappale/laite – esim. ei tärinää pistosahaustyössä
 • voitelu joissakin käyttökohteissa
 • työskentelytavat, esim.
  • painamisvoima
  • puun syiden suunta sahaussuuntaan nähden
 • akun tyyppi ja lataustila

Hionta-, katkaisu- ja höyläysteho

Sähkötyökalujen hionta-, katkaisu- ja höyläysteho riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • Käyttötarvikkeen tyyppi, laatu & kunto (hiomapaperin tyyppi, karkeus, terän tyyppi, laikan tyyppi jne.)
 • ·ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. mitat, kovuus, tiheys, kosteus, puun syiden suunta jne.), työstettävän pinnan koosta jne.
 • työskentelytavat, esim.
  • painamisvoima
  • työkappaleen ja laitteen kiinnitys – tärinän välttämiseksi
 • akun tyyppi ja lataustila

Isku-, pyörimis- ja ketjunopeus

Isku-, pyörimis- ja ketjunopeus
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen isku-, pyörimis- ja ketjunopeus riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), työstettävän pinnan koko jne.
 • akun tyyppi ja lataustila
 • työkalun tila, kuten sen totutuskäyttötila ja lämpötila, joka vaikuttaa akun suorituskykyyn ja sisäisen voiteluaineen viskositeettiin

 

Kierrosluku (r/min) – tyhjäkäyntikierrosluku

Sähkötyökalujen ilmoitettu kierrosnopeus tarkoittaa kuormittamatonta huippukierroslukua, jota ei ylitetä epäsopivista käyttötarvikkeista aiheutuvien onnettomuuksien välttämiseksi. Se riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • työkalun tila, kuten sen totutuskäyttötila ja lämpötila, joka vaikuttaa akun suorituskykyyn ja sisäisen voiteluaineen viskositeettiin
 • syöttöjännite & syöttövirta, akun varaustila
 • käyttötarvikkeen mittojen ja massan aiheuttama kuormitus

Vääntömomentti (pehmeä, kova, maks.)

Vääntömomentti (pehmeä, kova, maks.)
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen vääntömomentti riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • käyttötarvikkeen tyyppi & kunto
 • laitteen käyttäjän työskentelytavat, esim.
  • työkalun kannatus-/kiinnitysvoima
  • työkappaleen (työkappaleiden) kiinnitys
 • akun tyyppi ja lataustila
 • akun ja työkalun lämpötila

Iskuenergia

Iskuenergia
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen iskuenergia riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • poranterän koko (isot poravasarat ovat tehokkaampia suurilla poranterillä, pienet laitteet pienillä terillä).
 • ·painamisvoima (poravasarat: ylimääräinen painamisvoima ei nopeuta työn edistymistä; iskuporakoneet: ylimääräinen painamisvoima nopeuttaa työn edistymistä)
 • työkalun ja akun kunto (esim. lämpötila)
 • ympäristön paine ja lämpötila

 

Melu ja tärinä

Melu ja tärinä
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Tärinä- ja meluarvot on mitattu standardoidun mittausmenettelyn, esim. standardin EN 62841‑2‑11, mukaisesti.

Ilmoitetut tärinä- ja meluarvot edustavat sähkötyökalun pääkäyttökohteita. Tärinä- ja meluarvot saattavat kuitenkin vaihdella, jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttökohteisiin, muunlaisilla tai kuluneilla käyttötarvikkeilla tai puutteellisesti huollettuna. Tämä voi lisätä merkittävästi tärinää ja melupäästöjä koko työskentelyjakson aikana.

Paine/virtausnopeus

Paine/virtausnopeus
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Painepesureissa suurin paine on pumpun sisäinen alkupaine moottorin käynnistyksen jälkeen ja ennen suutinvarren liipaisimen painamista. Tämä on pakollinen, turvallisuussyistä ilmoitettava arvo: laitteessa saa käyttää vain sellaisia tarvikkeita, jotka on hyväksytty tälle enimmäispaineelle.

Se ei ole sama kuin jatkuva käyttöpaine jonka voi mitata letkun tai suuttimen päästä käytön aikana.

Painepesurien, ruiskupistoolien, ilmapumppujen ja lehtipuhaltimien käyttöpaine ja virtausnopeus riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • Työkalun kunto (hyvin puhdistetut suodattimet, ei tukoksia jne.)
 • Nesteen ominaisuudet (esim. lämpötila, viskositeetti, pintajännitys, tiheys jne.)
 • Ympäristön paine ja lämpötila
 • Akun varaustila
 • Tarvikkeiden tyyppi, esim. letkun/putken halkaisija ja pituus
 • Käyttäjän tekemät yksilölliset neste- ja ilmavirran säätöasetukset

Työn etenemisnopeus , esim. m²/min ruiskumaalaustöissä, riippuu myös omasta työskentelynopeudesta ja halutusta suoritustavasta (esim. kertamaalaus tai maalaus 2-3 kerroksella).

Sähköteho

Sähköteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalun sähköteho riippuu pääasiassa käytettävän virtalähteen syöttämästä jännitteestä & virrasta.

Silppuamissuhde

Puutarhatyökalujen silppuamissuhde riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. mitat, kovuus, tiheys, kosteus, puun syiden suunta jne.)
 • terien kunto – ne kuluvat käytössä ja ne on huollettava tai vaihdettava, kun silppuamiskyky heikkenee.
 • laitteen käyttäjän työskentelytavat

Valaisuvoima

Valaisimien valaisuvoima riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • akun varaustila
 • valaisimen kunto (puhtaat valolasit)

Liimausteho

Liimausteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Liimausteho riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • oikean liimapuikon käyttö: liimapuikon materiaaliominaisuudet ja mitat
 • suuttimen kunto (puhdas)
 • laitteeseen kohdistettava painamisvoima
 • akun tyyppi ja lataustila

Lämpenemisaika / käyttövalmis x sekunnissa

Liimapistoolien lämpenemisaika riippuu pääasiassa ympäristön lämpötilasta ja liimapistoolin alkulämpötilasta.

Kuumailmapuhaltimien ilmavirran lämpötila

Kuumailmapuhaltimien ilmavirran lämpötila riippuu pääasiassa suuttimen ja työkappaleen välisestä työskentelyetäisyydestä. Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi lämmitysjakso on suoritettava loppuun asti.

Nurmikon koko

Nurmikon koko
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Nurmikon suositeltu koko on arvo, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta valitsemaan omiin tarpeisiinsa sopiva ruohonleikkuri. Nurmikon koko on yleensä pienempi kuin puutarhan kokonaiskoko. Tarjoamme sopivia ruohonleikkurimalleja erikokoisille nurmikolle (esim. 200 m², 500 m², 700 m² jne.). Ne eroavat toisistaan esimerkiksi rungon halkaisijan ja leikkuuterän koon suhteen.

Leikkuuleveys ja -korkeus

Leikkuuleveys ja -korkeus
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Leikkuuleveys riippuu leikkuuterän koosta. Kun käytät ruohonleikkurissa suurempaa leikkuuterää, tämä lisää leikkuuleveyttä ja nopeuttaa ruohonleikkuuta.

Leikkuukorkeuden voi säätää useimmissa ruohonleikkurimalleissa ennalta määritetyille tasoille. Tämä riippuu ruohonleikkurin mekaanisten osien valmistustoleransseista sekä ympäristöolosuhteista, kuten nurmikon tasaisuudesta, kosteudesta ja kunnosta (esim. kuivuneita korsia, kulottuneita kohtia).