Εξαρτήματα για απορροφητήρες σκόνης

Συστολικοί προσαρμογείς για εύκαμπτους σωλήνες

Εξαρτήματα για απορροφητήρες σκόνης

Συστολικοί προσαρμογείς για εύκαμπτους σωλήνες

Προσαρμογέας για τους εύκαμπτους σωλήνες 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837

  Εξαρτήματα για απορροφητήρες σκόνης

  Κωδικός αριθμός
  Περιεχόμενο συσκευασίας
  2 607 000 748
  1 τεμάχιο
  -

  Συστολικοί προσαρμογείς για εύκαμπτους σωλήνες

  Τεχνικά στοιχεία