Αποκτήστε το σωστό υλικολογισμικό για το προϊόν σας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό για το προϊόν σας.

Πραγματοποιήστε λήψη του κατάλληλου και αντίστοιχου αρχείου για το προϊόν σας από την παρακάτω λίστα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα δυνατότητα MultiArea, ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης εδώ:

Οδηγός εγκατάστασης

 

Indego 350

Part number: 06008B0070

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES THE USER TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE BE SURE TO CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (Language restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 350

Part number: 06008B0000

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES THE USER TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE BE SURE TO CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 350

Part number: 06008B0030

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES THE USER TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE BE SURE TO CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 400

Part number: 06008B0001

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES THE USER TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE BE SURE TO CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 400

Part number: 06008B0071

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 400

Part number: 06008B00B0

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD

Indego 400

Part number: 06008B0031

Firmware Version: 7.8.7776     |     Date: 26-Mar-2019     |     Status: Stable

Changelog:

 • THIS SOFTWARE REQUIRES TO FOLLOW SPECIFIC STEPS, SO PLEASE CHECK THE HELP INSTRUCTIONS FOR FURTHER DETAILS
 • Functionality to mow several lawn areas (MultiArea)
 • Functionality to mow specific areas (SpotMow)
 • Name your mower feature available (languages restrictions apply)
 • Increased mowing session time up to 45 minutes
 • Removal of following languages: Serbian, Ukrainian, Greek, Romanian, Bulgarian
 • New icon for Connect mowers to display server connection
 • New pre-set start time for AUTO Calendar Function at 8:00 am. Plus option to change start time
 • Fix for missing functionality to continue schedule after clearing an error message
 • Improved calculation of driving direction to reduce risk of diverging lanes
 • Different translation fixes

DOWNLOAD