Brušenje

Bosch nudi ogovarajući abrazivni pribor za sve konvencionalne ručne električne alatke i praktično svaku primenu.

Pribor za EasyCurvSander i PWR 180
Abrazivi
Sistemski pribor za brušenje