Ibrugtagning

Tænding (se billede D)

Bemærk! Hvis basisenheden er tændt, kommer der altid luft ud af luftkappen (2).

Sluk