Bosch Power Tools สำหรับงานบ้านและสวน

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน

หัวฉีดสำหรับรุ่น Aquatak

หัวฉีดสำหรับรุ่น Aquatak

ชุดอุปกรณ์สำหรับรุ่น Aquatak

ชุดอุปกรณ์สำหรับรุ่น Aquatak

ไส้กรองและตัวต่อสำหรับรุ่น Aquatak

ไส้กรองและตัวต่อสำหรับรุ่น Aquatak

แปรงสำหรับรุ่น Aquatak

แปรงสำหรับรุ่น Aquatak

สายยางและสายล้างท่อสำหรับรุ่น Aquatak

สายยางและสายล้างท่อสำหรับรุ่น Aquatak

หัวขัดทำความสะอาดพื้นสำหรับรุ่น Aquatak

หัวขัดทำความสะอาดพื้นสำหรับรุ่น Aquatak