Gereedschappen voor Huis & Tuin

Veiligheid bij buitenvuur

Marshmallows
Een vuurtje is heel gezellig maar hou het wel veilig!

‘s Avonds fijn bij een knapperend houtvuur zitten, dat is toch super? Of lekker genieten van de barbecue. Zorg er wel voor dat je alles veilig houdt met open vuur! We geven je een aantal tips en aandachtspunten voor als je met vuur, houtskool en gasflessen te maken hebt.

Materialen
Zorg voor een stevige, niet brandbare ondergrond.

Standplaats

 • Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond en op voldoende afstand van brandbare materialen als tentdoek, parasols en hagen. Dit is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld door vettig vlees een steekvlam ontstaat.
 • Zorg dat spelende kinderen of huisdieren de barbecue of vuurkorf niet omver kunnen lopen. Plaats de vuurbron niet in looppaden.
 • Houd altijd een brandblusser, emmer water of zand bij de hand.
Genieten bij de vuurkorf

Opruimen buitenvuur

 • Gooi geen brandende kolen of smeulend hout in de afvalbak of container.
 • Dek een nog brandende barbecue of vuurkorf na gebruik altijd af met zand.

Gasflessen

 • Bewaar en vervoer gasflessen bij voorkeur rechtop.
 • Kom nooit met een brandende sigaret of sigaar in de buurt bij een gasfles, ook wanneer deze niet is aangesloten. Het zou kunnen zijn dat er gas lekt.
 • Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de barbecue, maar zet deze er altijd naast.

Kleding

Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue of vuurkorf.

Brandstof

 • Gebruik bij de barbecue uitsluitend houtskool of briketten als brandstof; briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken
 • Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof en nooit benzine, petroleum of spiritus.
 • Blaas nooit in het vuur; gebruik een blaasbalg. Anders ben je zo je wenkbrauwen kwijt, of erger.

Wat als het toch verkeerd gaat?

Bij brandwonden is eerste hulp noodzakelijk en belangrijk. Met de juiste hulp kan pijn worden verlicht en diepere inbranding worden voorkomen.Wat als het nog brandt:

 • Zorg dat u en het slachtoffer veilig zijn.
 • Doof de vlammen door het slachtoffer over de grond te rollen: niet hollen, maar rollen!
 • Gebruik eventueel een stevige jas of (blus)deken om de vlammen te doven. Let op: bedek vanaf de nek naar de benen. Zo voorkomt u dat (meer) vlammen het gezicht raken.

Als de vlammen zijn gedoofd, verleen dan eerste hulp:

 • Eerst water, de rest komt later! Koel de wond ±10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater. Geen kraan of douche dichtbij? Al het water is beter dan niet koelen, water uit een sloot, plas of regenton is ook prima.
 • Koel alleen de wond, om onderkoeling te voorkomen. (Zeker bij kinderen is dit belangrijk.)
 • Verwijder GEEN kleding. Maar let op: doe bij kinderen WEL de luier uit.
 • Waarschuw een dokter bij blaren, een kapotte huid, elektrische en chemische verbrandingen. Bij twijfel ook altijd bellen met een dokter of 112.
 • Smeer niets op de brandwond(en).
 • Bedek de wond losjes met steriel verband of een schone doek of laken.
 • Om zwellingen in de keel te voorkomen moet het hoofd altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam.
 • Geef het slachtoffer geen eten of drinken.
 • Vervoer het slachtoffer (indien mogelijk) zittend.

Bron: Brandweer Vlaanderen