Indretning af badeværelse: Byg selv en minimalistisk badeværelsesreol.

På en hvid badeværelsesvæg hænger en sort træreol med blade
Kræver kun lidt plads og giver mange fralægningsmuligheder.

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  <225 DKK
 • Varighed
  6 h

Indledning

Håndklæder eller blade – flere fralægningsflader på badeværelset er altid kærkomne. Hvis reolen passer til din minimalistiske stil, er det bare et ekstra plus. Vi viser dig, hvordan du selv kan bygge en badeværelsesreol – med et moderne urbant look.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • skruetvinger
 • klud
 • træliste
 • tommestok
 • blyant
Materialeliste
 • Multiplex-plade 600x200x16 mm
 • Multiplex-plade 600x500x16 mm
 • Multiplex-plade 150x300x16 mm
 • Torx 4x40 mm
 • Skruer, Torx 3,5x15 mm
 • Træbejdse
 • 5x svejsetråd à 1 m
 • 3x skrue M8x16 mm
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Trin 1 7

Bygning af bukkeanordning

På en træplade er der afsat markeringer til en særlig bukkeanordning.
Ved hjælp af skruernes placering kan du bestemme, hvor store bøjlerne senere bliver.

Du skal bruge: Multiplex-plade 150x300x16 mm, 3x skrue M8x16 mm

I første trin skal du bruge en bukkeanordning til reolens trådelementer. Til det formål skal du bruge en multiplex-plade (eller alternativt en anden stabil træplade) og fastgøre tre skruer på denne. Ved placeringen kan du orientere dig efter ovenstående billede. Opmærk også de viste linjer med en blyant.

Vigtigt: Afstanden mellem skruen A's inderside og skruen C's yderside svarer til bøjlens bredde. Dette mål er ganske vist individuelt, men bliver relevant senere, når der skal bores huller til den (trin 4).

På bukkeanordningen bestemmer du ligeledes længden og størrelsen af den bukkede trådbøjle. Her kan du orientere dig efter bredden på hylden (200 mm), som senere placeres oven over bøjlerne.

Trin 2 7

Bukning og afkortning af tråd

En tråd bukkes omkring flere skruer ved hjælp af en speciel anordning.
Savestedet markeres på en bukket tråd.
Enderne af en trådbøjle afkortes med en håndsav

Du skal bruge: Savhåndtag til bajonetsavklinger, 5x svejsetråd à 1m, Lidt muskelkraft

Bukkeanordningen skal du bruge til at forme passende bøjler.

Det gør du ved at lægge tråden mellem skrue A og B og bukke den omkring skrue C (billede 1).

Markér derefter på begge trådender det sted, hvor de skal afkortes (billede 2).

Buk de 5 bøjler en efter en, og sav derefter forsigtigt dem alle til i den samme længde (billede 3).

Trin 3 7

Opmærkning af mål

På en træplade opmærkes fire linjer med en blyant.
Ved hjælp af en trådbøjle markeres en bestemt afstand på en træplade.

Du skal bruge: træliste, tommestok, blyant, Multiplex-plade 600x500x16 mm, En bukket trådbøjle fra trin 2

Du skal du have fat i endnu en træplade – den skal udgøre reolens bagplade. På den monteres også senere de bukkede bøjler.

På pladen skal du nu opmærke fire linjer og markeringer til borehuller (billede 1). 

Opmærk først linje 1 et godt stykke over kanten (se billede 1). På denne linje "fordeler" og markerer du fire borehuler med regelmæssig afstand. Placer dog det første hul mindst 30-50 mm væk fra yderkanten.

Placer linje 2 et stykke derover. På denne markrer du to borehuller mere (du kan placere dem parallelt med de to yderste borehuller på linje 1).

Llinje 3 og 4 placeres ovenover. Vigtigt: Afstanden mellem disse to linjer bestemmes af trådbøjlens bredde. Sæt derfor en bøjle på, før du opmærker linje 4, og markér afstanden til linje 3 (billede 2).

"Fordel" også markeringerne til de ti huller, som senere skal holde bøjlerne, i jævn afstand på disse to linjer. Sørg for, at fem befinder sig præcist under hinanden.

Trin 4 7

Boring og undersænkning af huller

Boring i en træplade med en akku-boremaskine.
Et hul undersænkes i en træplade ved hjælp af et undersænkningsbor.

Du skal bruge: YOUseries boremaskine, Træbor 3 mm, 5 mm, Undersænkningsbor, skruetvinger, Multiplex-plade 600x500x16 mm, offertræ

Har du markeret alle huller? Så læg pladen på et stykke offertræ, og gør klar til at bore. På den måde undgår du at bore ned i bordpladen.

 

De opmærkede huller tjener forskellige formål og har forskellige størrelser:

Hullerne i linje 1 skal bruges til fastgørelse af hylden. Disse skal forbores med et 5 mm bor (billede 1).

Hullerne i linje 2 skal bruges til fastgørelse af hele reolen på væggen. Disse skal ligeledes forbores med et 5 mm bor.

Hullerne i linje 3 og 4 skal holde trådbøjlerne. Til disse rækker det med et 3 mm bor.

Alle store huller (5 mm) bør du desuden undersænke (billede 2). Det gør du ved at spænde et undersænkningsbor fast i akku-bore-/skruemaskinen.

Vigtigt: Hullerne i linje 1 til fastgørelse af hylden undersænker du bagfra (bagsiden). De 2 huller i linje til fastgørelse af reolen på væggen undersænkes forfra (forsiden).

Trin 5 7

Slibning og bejdsning

Slibning af en træplade med en lille akku-slibemaskine.
En lys træplade påføres sort træbejdse.

Du skal bruge: YOUseries slibemaskine, Slibeblad K120, cloth, Multiplex-plade 600x200x16 mm, Multiplex-plade 600x500x16 mm, Træbejdse

Inden du fortsætter arbejdet, har du også have fat i hylden. Den kan du få savet til i byggemarkedet.

Slib de to træplader grundigt på alle sider (billede 1).

For at opnå et flot mørkt look skal du nu påføre træbejdse på alle sider af de to plader. Det gør du bedst med en gammel klud (billede 2).

 

Trin 6 7

Fastskruning af hylde

En reolkonstruktion spændes fast på et arbejdsbord med flere skruetvinger og skrues sammen.
En reolkonstruktion spændes fast på et arbejdsbord med flere skruetvinger og skrues sammen.

Du skal bruge: YOUseries boremaskine, skruetvinger, Multiplex-plade 600x200x16 mm, Multiplex-plade 600x500x16 mm, Skruer, Torx 4x40 mm

Er begge plader tørre? Spænd da hylden fast på bagpladen i en ret vinkel ved hjælp af skruetvinger i niveau med borehullerne.

Denne konstruktion spænder du nu fast på arbejdsbordet med to yderligere skruetvinger, så hylden vender nedad – på den måde kan du nemt skrue skruerne i.

Anvend de forborede og undersænkede huller, og saml nu de to plader med fire skruer.

Trin 7 7

Isætning og fastgørelse af bøjler

Trådbøjler sættes i en reolkonstruktion af træ.
I en sort træplade undersænkes skruer med en akku-skruemaskine.

Du skal bruge: YOUseries boremaskine, Skruer, f.eks., Torx 3,5 x 15 mm / 5 trådbøjler fra trin 2

Nu skal du igen bruge de bukkede bøjler fra trin 2. Disse kan du nu sætte i de dertil beregnede – allerede forborede – huller (billede 1).

Vend nu endnu en gang reolkonstruktionen om, og spænd den fast på arbejdsbordet, så bøjlerne (og hylden) vender nedad.

I hullerne, hvor bøjlerne allerede sidder, kommer der nu fra den anden side ligeledes små skruer. Minimalt forskudt i forhold til bøjlen, men alligevel skruet i samme hul, fikserer de bøjlerne på perfekt vis.

Din nye reol er færdig. De to store huller under hylden kan du nu bruge til at anbringe reolen det ønskede sted på badeværelset. Eller hvor du nu ellers kunne have lyst til at placere den.