Værktøj til Hus og Have
Hvert lille skridt tæller, når det drejer sig om at beskytte vores miljø
Huset og tilbehøret til Quigo Green er også fremstillet af 90 % genbrugsplast. Solar Impulse-mærket
AdvancedDrill 18-kassen er fremstillet af over 90 % genbrugsplast.

Lev bæredygtigt #LikeABosch

Bæredygtighed betyder for os, at vi agerer økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarligt. Som pioner ønsker vi at foregå med et godt eksempel og innovationer, der gradvist kan gøre vores produkter mere bæredygtige. Vi hjælper dig og viser, hvordan du #LikeABosch allerede nu kan bidrage aktivt til en mere bæredygtig livsstil med vores el-værktøjer. Lad os gå ad denne vej sammen, for hvert enkelt lille skridt tæller, når det gælder om at bidrage positivt til at værne om vores miljø.

Huset på AdvancedDrill 18 består af mere end 90 % genbrugsplast.

Lang levetid #LikeABosch

Med AdvancedDrill 18 kan du nemt bygge et hus til dine kvidrende venner og hurtigt tilbyde dem et tørt hjem. Den intelligente Syneon Chip giver den batteridrevne boremaskine en markant længere levetid og en højere ydelse. Kufferten består af mere end 90 % genbrugsplast. Dermed bidrager vi aktivt til at reducere CO2-fodaftrykket.

Spar på drikkevandet #LikeABosch

Bruger du vand fra hanen til at vande haven med? Glem det. Med GardenPump 18 udnytter du nemt og bekvemt regnvandet fra din regnvandsbeholder. Dermed kan du spare meget dyrebart drikkevand. Netop sådan fungerer nutidens innovationer, der værner om ressourcerne. Det er ikke overraskende, at systemet er blevet belønnet med »Solar Impulse Label« af uafhængige eksperter.

Med kompostkværnen AXT 25 TC forvandler du nemt haveaffaldet til værdifuld kompost.

Kompostering #LikeABosch

Med kompostkværnen AXT 25 TC får
du findelt alt og omdanner samtidig tungt haveaffald til værdifuld kompost. Det reducerer bioaffaldet og frembringer naturlig og værdifuld gødning. Derved bortfalder behovet for at bruge kunstgødning, hvilket forhindrer forsuring af jorden og beskytter grundvandet.

Biodiversitet #LikeABosch

Dine bæredygtige ideer får grønt lys. Ved at bygge et insekthotel kan du yde et vigtigt bidrag til at værne om biodiversiteten og dermed tilbyde insekterne et sikkert ly. Hus og tilbehør til Quigo Green består desuden af 90 % genbrugsplast. Derfor har uafhængige eksperter belønnet den med »Solar Impulse Label«. Med denne udvikling bidrager vi aktivt til at reducere CO2-fodaftrykket.

Upcycling #LikeABosch - Har du nogensinde tænkt på at bruge en gammel vasketromle som en havegrill?

Upcycling #LikeABosch

Har du nogensinde tænkt på at bygge krydderihylder af drikkeflasker eller bruge en gammel vasketromle som havegrill? Du kan finde flere oplysninger og nyttige instruktioner til kreative upcycling-projekter under linket Upcyling DIY.
cirkulær økonomi af Bosch

Vores mål for bæredygtighed

Det er vores mål at belaste miljøet så lidt som muligt gennem vores aktiviteter. Som global virksomhed har vi en holistisk tilgang til bæredygtighed gennem hele produktets livscyklus.

I den forbindelse har vi især fokus på at reducere CO2-fodaftrykket på lang sigt samt at fremme en cirkulær økonomi, der beskytter miljøet og klimaet.

Vores tilgang til bæredygtighed

 Hos Bosch Home & Garden ønsker vi at bruge bæredygtige innovationer til at beskytte miljøet i vores globale forretningsaktiviteter og processer, og vi ønsker at skabe forandringer i vores forretningsområde.  Derfor analyserer og gennemgår vi hele tiden hele vores værdikæde for hele tiden at indføre yderligere forbedringsforanstaltninger.

Bæredygtige innovationer

Også huset og tilbehøret til Quigo Green består for op til 90 % vedkommende af genbrugsplast.

Quigo Green
Af 90 % genbrugsplast

Quigo Green er et godt eksempel på, hvordan vi allerede anvender vores tilgang til bæredygtighed ved udviklingen af vores produkter. Den består af 90 % genbrugsplast (hus inklusive tilbehør). Derfor er den også blevet belønnet med »Solar Impulse Label«. Dermed bidrager vi aktivt til at reducere CO2-fodaftrykket -> flere oplysninger om Quigo Green

Med husene i genbrugsplast har vi allerede sparet mere end 2.200 ton nyt materiale.

Kuffert
Besparelse på 2.200 ton nyt materiale

Ved at introducere kufferter lavet af genbrugsplast har vi allerede sparet mere end 2.200 ton nyt materiale siden 2019. Denne vægt svarer cirka til mængden af 1.570 personbiler. Dermed reducerer vi CO2-belastningen markant og reducerer dermed CO2-fodaftrykket.

Ved at skifte fra plastemballage til pap undgår vi 52 ton plastaffald om året

Emballage
Forebyggelse af plastaffald med op til 52 ton om året

Med den gradvise overgang fra plastemballage til pap i hele haveserien kan vi allerede nu undgå 52 ton plastaffald om året. Også i vores produktemballager reducerer vi gradvis brugen af plastposer og forbedrer dermed vores CO2-balance.

cirkulær økonomi af Bosch

Genbrug og reparation

Bæredygtighed spiller en stor rolle hos os: Bosch sørger for at tage udtjente maskiner tilbage og genbruge dem. I den forbindelse genbruges så mange materialer som muligt, så miljøet ikke lider unødig skade. Returnering af udtjente el-værktøjer – oplysninger til private Loven om elektrisk og elektronisk udstyr har siden 2005 indeholdt mange krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

FAQ

En cirkulær økonomi er et selvstændigt system, hvor hele værdikæden for produktion af affald, emissioner og energispild gradvist skal reduceres til nul på en ressourceeffektiv måde. I den forbindelse spiller anvendelsen af genbrugsmaterialer, produkternes levetid, vedligeholdelse og reparationer af ældre maskiner en vigtig rolle. I 2020 lagde vi en strategi for cirkulær økonomi, der tager højde for den miljømæssige og sociale effekt i hele værdikæden. I 2021 analyserer vi nu systematisk de vigtigste materialer i Bosch-produkterne og udvikler en handlingsplan, som skal styrke den cirkulære økonomi.

Når det gælder driftssikkerhed og høj kvalitet, nyder varemærket BOSCH stor tillid. For at sikre at det også forbliver sådan i fremtiden, tester vi vores produkter i henhold til de strengeste ydelses- og belastningstest. Med vigtige innovationer som for eksempel Syneon-teknologien vil vi sikre, at vores kunder har lang glæde af produkterne. Desværre er det dog ikke altid muligt at garantere, da en lang række faktorer spiller ind, herunder kundens individuelle brug og håndtering af produkterne.  

Bosch har med POWER FOR ALL ALLIANCE et af de største varemærkeuafhængige 18-V-batterisystemer fra verdens førende producenter og tilbyder løsninger til hele hjemmet. Det er vores vision, at vores brugere får stillet ET batteri til rådighed, som kan bruges til alle opgaver i hele hjemmet. Og vi vil gerne have flere producenten med i vores batterisystem i fremtiden.

Du kan sende dit defekte apparat direkte til vores service center https://repair.bosch-diy.com/dk/da/onlinerepair/diy/repair ved hjælp af vores online reparationsservice. Alternativt kan du tage det med til din lokale forhandler eller byggemarked.

Kun fuglen i scenen med den batteridrevne bore-/skruemaskine AdvancedDrill 18 er ægte.
I de følgende scener anvendes der plastattrapper og special effects.

Løft eller bær kun haveredskabet, når motoren er slukket, og benyt altid det beregnede bærehåndtag. Du kan finde flere oplysninger om korrekt omgang med vores plæneklippere i de enkelte betjeningsvejledninger på produktsiderne.  

Mange tak, fordi du vil være med til at fremme biodiversiteten. Under følgende link
https://www.bosch-diy.com/dk/da/all-about-diy/step-by-step-project/insekthotel finder du anvisninger på, hvordan du bygger dit eget insekthotel.

Hvis man gerne vil være grammatisk korrekt, skal det hedde »Live sustainably«, da der er tale om et adverbium. Men når det gælder amerikansk engelsk, sløjfer man ofte brugen af de korrekte adverbielle konstruktioner i daglig tale. Det gælder først og fremmest på musikområdet. Desuden vil vi gerne kommunikere ensartet: Se BSH-filmen og Bosch Corporate-filmen, hvor der allerede anvendes »Live sustainable like a Bosch«. Derfor har vi også hos Power Tools besluttet os for at bruge »Live sustainable like a Bosch«.

Da god mad som bekendt gør dig glad, og orme elsker god kompost, tog vi ideen op og videreudviklede den.
I den forbindelse opstod ideen om »Wedding Apple«, der i sit udseende og udtryk refererer til de hurtige ægteskabskapeller i Las Vegas, der også kendes som »Wedding Chapel«.