Den moderne planterumdeler, som du selv kan bygge

I en stue står en rumdeler, som er dekoreret med planter.
En plus d’être utiles, les plantes ajoutent aussitôt à l’esthétique d’une pièce

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  300-600 DKK
 • Varighed
  3-4 h

Ønsker du at opdele et stort rum – og har du grønne fingre? Så er en rumdeler dekoreret med planter det perfekte projekt for dig. Den giver god plads til urtepotter og gode ophængningsmuligheder. Vi viser dig, hvordan du nemt selv kan lave rumdeleren i træ.

Kender du allerede vores 18-volt-system? Det omfatter mange forskellige apparater til en lang række anvendelsesformål. Det særlige ved det her og alle andre projekter: Du kan bruge samme batteri til alt arbejdet. Du skal blot tage batteriet af og sætte det på et andet apparat – så er du klar til næste arbejdstrin.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • blyant
 • tommestok
 • snedkervinkel
 • skruetvinger
 • malersæt
Materialeliste
 • 2 multiplex-plader; 1200 x 400 x 15 mm
 • 4 multiplex-plader; 100 x 400 x 15 mm
 • 3 trælister; 2000 x 35 x 35 mm
 • 8 stolevinkler; 40 x 40 x 5 mm
 • 4 møbelhjul; Ø 50 mm med monteringsbeslag og kuglelejer
 • 40 beslagskruer; 4 x 25 mm
 • 12 skruer med forsænket hoved og fræseripper; 4 x 45 mm
 • 2 skruer med forsænket hoved og fræseripper; 4 x 60 mm
 • Maling: ca. 345 ml
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Trin 1 7

Montering af skillevægge

Med en akku-bore-/skruemaskine skrues en metalvinkel på to træplader.
Spænd de to plader godt sammen, inden du begynder at skrue.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, tommestok, blyant, skruetvinger, Multiplex-plade; 1200 x 400 x 15 mm, 4 multiplex-plader; 100 x 400 x 15 mm, Stolevinkler; 40 x 40 x 5 mm, Beslagskruer; 4 x 25 mm

Monter først de fire skillevægge (multiplex-plader 100 x 400 x 15 mm) på en af de store multiplex-plader (1200 x 400 x 15 mm). Disse fastgøres hver især med to stolevinkelbeslag og fire beslagskruer. De to udvendige plader flugter med den udvendige kant. De to skillevægge i midten placeres med en sideafstand på 395 mm parallelt med den korte side.

 

Trin 2 7

Montering af den øverste plade

Med en akku-bore-/skruemaskine skrues en træplade fast.
På grund af de smalle sider skal du være ekstra nøjagtig, når du skruer skruerne i oppefra.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, skruetvinger, Trækorpus fra trin 1, Multiplex-plade; 1200 x 400 x 15 mm

Læg nu den anden store træplade på underkonstruktionen, og fastgør den på korpusset ved hjælp af otte skruer med forsænket hoved (4 x 45 mm). Skruernes afstand til siden er 75 mm for de to yderste skillevægge. For de midterste skillevægge er den 402,5 mm. Sideafstanden til den lange side er altid 100 mm.

Trin 3 7

Slibning

En trækorpus slibes.
Slib især træpladernes kanter grundigt.

Du skal bruge: Multislibere, Slibepapir, Trækorpus fra trin 1 og 2, Metalklæber

For at få rene, flotte kanter og som klargøring af træet til den efterfølgende maling skal korpusset derefter slibes med et slibeblad med korn 120.

Trin 4 7

Afkortning af lister

En liste afkortes med en NanoBlade-sav.
Listen bør spændes godt fast på arbejdsbordet.

Du skal bruge: NanoBlade-save, nanoBLADE Wood Basic 50, blyant, tommestok, skruetvinger, 3 trælister; 2000 x 35 x 35 mm

Afkort derefter en af listerne til en længde på 1360 mm og de to andre til en længde på 1780 mm.

Trin 5 7

Boring af lister

Med en akku-bore-/skruemaskine bores et hul i en liste.
Med en akku-bore-/skruemaskine bores et hul i en liste.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Træspiralbor, blyant, tommestok, skruetvinger, Afkortede lister fra trin 4

Markér nu to borehuller på hver af de to længste lister. Disse skal have en sideafstand på hhv. 25 mm og 100 mm til den korteste side. Gentag dette på den korteste liste: Nu markerer du et borehul i begge ender af korpusset (sideafstand: 65 mm). Bor efterfølgende et hul på alle markerede punkter med et 3-mm-træspiralbor. Husk at lægge et stykke offertræ under, så du ikke beskadiger arbejdsbordet

Trin 6 7

Montering af lister

En liste limes på en MDF-plade.
Sørg for, at listerne skrues på midt på korpusset.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, bitsæt, tommestok, Forborede lister fra trin 5, Skruer med forsænket hoved og fræseripper; 4 x 45 mm, Skruer med forsænket hoved og fræseripper; 4 x 60 mm

Skru i det næste arbejdstrin de to længste lister fast på korpusset med fire skruer med forsænket hoved (4 x 45 mm) pr. liste, idet listerne placeres centreret for hver ende, så de flugter med undersiden. Fastgør derefter den tredje liste (1360 mm) på de markerede punkter i toppen på tværs af de to andre lister med to 4 x 60 mm skruer med forsænket hoved.

Trin 7 7

Boring af huller i væggen

Med en akku-bore-/skruemaskine skrues et møbelhjul fast på et trækorpus.
Hvor hjulene sidder præcist, er ikke så vigtigt. De skal blot have den samme afstand til kanten hver især.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, blyant, snedkervinkel, malersæt, 4 møbelhjul; Ø 50 mm med monteringsbeslag og kuglelejer, Beslagskruer; 4 x 25 mm, Maling: ca. 345 ml

Monter til sidst de fire møbelhjul – i samme afstand til kanten – ved hjælp af fire beslagskruer (4 x 25 mm) pr. møbelhjul på bunden af korpusset. Du kan male alle trædelene hvide eller i en anden vilkårlig farve og lade dem tørre efter anvisningerne på bøtten. Dekorer derefter med planter: Så er den grønne urbane rumdeler færdig!