Εργαλεία για Σπίτι και Κήπο

Χλοοκοπτικά ψαλίδια και ψαλίδια θάμνων

Μαχαίρια ψαλιδιών θάμνων

Μαχαίρια ψαλιδιών θάμνων

Μαχαίρια χλοοκοπτικών ψαλιδιών

Μαχαίρια χλοοκοπτικών ψαλιδιών

Τηλεσκοπικές λαβές

Τηλεσκοπικές λαβές

Σπρέι φροντίδας

Σπρέι φροντίδας

Εξοπλισμός ασφάλειας εργασίας

Εξοπλισμός ασφάλειας εργασίας