Οι ανιχνευτές Bosch

Ασφαλέστερο τρύπημα - Οι ανιχνευτές της Bosch δείχνουν εύκολα έναν μεγάλο αριθμό αντικείμενων πίσω από τοίχους, από ηλεκτροφόρα καλώδια έως μέταλλα και ξύλινες καλυμμένες κατασκευές.