Indego (non Connect)

Przeznaczenie urządzenia

Jaka jest maksymalna wysokość trawy, którą może kosić Indego?

 System cięcia kosiarki Indego jest przystosowany do koszenia trawy o maksymalnej wysokości 100 mm. Wysokość koszenia można ustawić w zakresie od 30 do 50 mm w modelach kosiarek Indego do trawników o powierzchni do 700 m2 oraz od 20 do 60 mm w pozostałych modelach kosiarek Indego. Jeżeli wysokość trawy przekracza 100 mm, należy uprzednio zastosować tradycyjną kosiarkę, aby skrócić trawę do zalecanej wysokości. 

Konfiguracja i instalacja

Czy przewód ograniczający musi być zakopany?

Nie ma konieczności zakopywania przewodu ograniczającego, gdyż został on zaprojektowany do instalacji na powierzchni ziemi. Z czasem zostanie on pokryty w sposób naturalny przez rosnącą trawę. Można jednak także zakopać przewód ograniczający na maks. głębokość 5 cm. Fragment przewodu pod stacją dokującą powinien pozostać niezakopany, aby umożliwić dokładne dokowanie kosiarki.

Dlaczego przewód ograniczający należy instalować w pewnej odległości od krawędzi trawnika?

Kosiarka Indego potrzebuje wolnej przestrzeni, aby przemieszczać się wzdłuż ściany/ogrodzenia i bezpiecznie zawrócić. Różne modele wymagają zróżnicowanej odległości, odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji instalacji danego modelu. Ze względów bezpieczeństwa ostrza nie mogą ciąć trawy aż do samej krawędzi kosiarki, dlatego kosiarka nie będzie kosić ok. 15 cm trawnika wokół obiektów i wzdłuż krawędzi trawnika. 

Przeznaczenie i funkcjonowanie

Co robi kosiarka Indego podczas kalibracji?

 Podczas kalibracji kosiarka Indego kontroluje i testuje czujniki. Dzięki tym czujnikom urządzenie może precyzyjnie kosić. 

Czy kosiarka będzie kosić trawę także podczas deszczu?

 Tak, ale korzystniej dla kosiarki jest pracować w suchych warunkach. 

Czy po kupieniu kosiarki Indego nadal jest potrzebna konwencjonalna kosiarka?

Przed pierwszą instalacją (lub po zimie), teren musi być skoszony przy użyciu tradycyjnej kosiarki, ustawiając w niej jedną z niższych wysokości koszenia. W przypadku instalacji sugerujemy skoszenie obszaru ułożenia przewodu ograniczającego przy najniższym możliwym ustawieniu wysokości koszenia w kosiarce tradycyjnej. Jeżeli przewód ograniczający został ułożony na nieprzygotowanym trawniku, istnieje zwiększone ryzyko przecięcia podczas koszenia. 

Czy nadal będę mógł grabić lub spulchniać trawnik?

Aby uniknąć uszkodzenia przewodu ograniczającego, nie należy spulchniać ani grabić trawnika w pobliżu ułożonego przewodu. 

Funkcje bezpieczeństwa

Czy użytkownik może zmienić ustawienia w taki sposób, aby sygnał alarmowy stał się głośniejszy?

Obecnie nie ma takiej możliwości. 

Co się stanie, jeśli na trawniku pozostaną niesprzątnięte rzeczy, na przykład zabawka lub taczka?

Kosiarka Indego jest wyposażona w czujnik przeszkód, który wykrywa obiekty/przeszkody po zderzeniu z nimi. Kosiarka cofnie się wówczas i objedzie przeszkodę.  

Co się stanie, jeśli zapomnę kodu PIN?

  W przypadku zapomnienia lub zgubienia kodu PIN, możliwości użytkownika zależą od modelu kosiarki.
Wszystkie modele Indego Connect oferują opcję zresetowania kodu PIN w aplikacji Bosch Smart Gardening. W tym celu należy wybrać Menu > Indego Ustawienia > Indego PIN > Wprowadź hasło.
W przypadku modeli Indego S+, 350/400, 350/400 Connect, M+/M 700 użytkownik może odzyskać kod PIN w serwisie MyBosch, na stronie: www.MyBosch-Tools.com
Jeżeli żadna z tych opcji nie pomoże rozwiązać problemu, konieczne będzie odesłanie kosiarki Indego wraz ze stacją dokującą do serwisu centralnego Bosch celem odblokowania urządzenia.

Jak działa system alarmowy?

Po podniesieniu Indego, należy postawić ją z powrotem na podłożu i wprowadzić kod PIN. Jeżeli kosiarka nie zostanie ustawiona na miejscu w czasie 30 sekund, alarm włącza się.

Co się stanie, jeśli kosiarka zostanie podniesiona podczas pracy?

Kosiarka Indego jest wyposażona w czujniki podniesienia, które wykrywają podniesienie urządzenia. W takiej sytuacji noże zatrzymują się w czasie dwóch sekund. Podniesienie kosiarki wymaga każdorazowo wprowadzenia kodu PIN.

Technologia

Czy kosiarka Indego posiada czujnik deszczu?

Indego nie posiada czujnika deszczu, ale jest ona w stanie pracować w warunkach deszczowych. Niemniej jednak korzystniejsza jest dla niej praca w suchych warunkach. W przypadku wszystkich modeli Indego Connect tryb pracy SmartMowing może automatycznie określać porę koszenia, gdy będą ku temu odpowiednie warunki, co pozwala uniknąć koszenia w deszczu.

Do czego służy ID sygnału / ID przewodu?

Zmiana ID sygnału / ID przewodu jest konieczna w sytuacji, gdy dwie kosiarki automatyczne Indego pracują w sąsiadujących ze sobą ogrodach. Jeżeli kosiarki wzajemnie zakłócają swoją pracę, ID sygnału / ID przewodu należy zmienić. Może zajść konieczność wypróbowania kilku różnych ID. 

Jak mogę sprawdzić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana w kosiarce?

W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+ i M 700, możesz sprawdzić wersję oprogramowania kosiarki na wyświetlaczu HMI kosiarki, wybierając Menu, a następnie Ustawienia > Informacje > Oprogramowanie. W przypadku innych modeli kosiarek można to zrobić, wybierając Menu > Ustawienia > Opcje systemowe > Informacje 

Rozwiązywanie problemów: Koszenie

Kosiarka Indego nie kosi trawnika równoległymi pasami od początku. Co robić?

Istnieje możliwość, że po pierwszej instalacji Indego nie będzie kosić idealnie równoległych pasów. Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, że kosiarka Indego wykryje pewną liczbę przeszkód na terenie trawnika. Po wykryciu każdej z przeszkód Indego przemieszcza się w kierunku przewodu ograniczającego, aby zapisać lokalizację przeszkody w mapie ogrodu. Faza uczenia się zajmuje trzy cykle koszenia; dopiero po ich ukończeniu zapamiętywana jest ostateczna mapa ogrodu. Po zapamiętaniu mapy kosiarka Indego będzie w stanie wybrać najbardziej korzystną trasę koszenia trawnika. W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+/M 700, kiedy w trybie koszenia użytkownik wybierze „Skoś bez dokowania”, kosiarka będzie kosić w sposób losowy obszar dodatkowy, na którym nie ma stacji dokującej. 

Indego nie kosi fragmentu trawnika położonego za drzewem, które rośnie blisko krawężnika. Co robić?

Zaleca się, aby minimalna odległość między przewodem ograniczającym a przeszkodą, np. drzewem lub ogrodzeniem, nie była mniejsza niż 75 cm w przypadku modeli Indego S+, 350/400, 350/400 Connect i M 700/M+ 700 lub 1 m w przypadku innych modeli Indego, aby zapewnić kosiarce Indego dostęp do tego obszaru.

Rozwiązywanie problemów: Osprzęt i części zamienne

Jak często muszę wymieniać noże?

 Jeżeli stwierdzisz, że kosiarka nie zapewnia odpowiedniej jakości koszenia lub noże są stępione, należy je wymienić. Podczas wymiany noży należy mieć na sobie rękawice robocze.  

Konserwacja

Jak przygotować kosiarkę Indego do zimy?

 Kosiarka Indego może kosić trawę w temperaturze od 5°C do 45°C. Kosiarkę Indego wraz ze stacją dokującą należy odłożyć do przechowywania na zimę, gdy temperatury będą stale spadać poniżej 5°C.
Kosiarkę Indego należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze od –20°C do 50°C.
Nie należy umieszczać żadnych innych obiektów na kosiarce ani na stacji dokującej.

Przed przechowywaniem kosiarkę Indego należy naładować, a następnie wyłączyć.
Modele Indego S+, 350/400, M+ oraz M 700 mają włącznik/wyłącznik z tyłu kosiarki. Inne modele Indego można wyłączyć, wyjmując czerwony klucz zapłonu, znajdujący się pod kosiarką, między tylnymi kołami.

Dodatkowo, przed przechowywaniem zaleca się wyczyścić kosiarkę Indego. Wskazówki dotyczące czyszczenia kosiarki Indego znajduje się w instrukcji obsługi.

Jeżeli używasz kosiarki Indego na różnych trawnikach, zaznacz stacje dokujące, aby później łatwiej je rozróżnić i umieścić na właściwym trawniku.

Nie wolno wyjmować akumulatora z kosiarki. W przypadku otwarcia kosiarki Indego istnieje niebezpieczeństwo zwarcia i porażenia elektrycznego.
Dodatkową konsekwencją jest wygaśnięcie gwarancji.

Przewód ograniczający może pozostać na trawniku. Zaleca się oznakować końcówki przewodu, aby później łatwiej było odtworzyć prawidłowe podłączenie.

Losowy

Czy istnieje możliwość kupienia dodatkowej stacji dokującej w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii?

 Zasilacz znajdujący się w opakowaniu ma wtyczkę W/EEU. Można jednak dokupić drugą stację dokującą, korzystając ze strony internetowej oferującej części zamienne. W takim przypadku należy dokupić podstawę, wyjście, zasilacz, osłonę i wkręty, a także przewód ograniczający i kołki.  

Przy włączonej funkcji SpotMow kosiarka nie wykonuje podczas koszenia idealnego kwadratu. Co robić?

  Zdarza się tak, że kosiarka nie jest w stanie wykonać idealnego kwadratu. Kształt i finalny rezultat zastosowania funkcji SpotMow w dużym stopniu zależy od warunków danego trawnika i kształtu ogrodu.  

Indego Connect

Nawiązać łączność

Jakiego rodzaju połączenie wykorzystują kosiarki Indego Connect?

Wszystkie modele kosiarek Indego Connect korzystają z technologii GSM nazywanej także 2G lub 2.5G. Kosiarki Indego Connect wysyłają bardzo niewielkie ilości danych, tak więc nie wymagają szybszego połączenia.

Czy będę mógł używać kosiarki Indego Connect w mojej okolicy?

Jeżeli w ogrodzie dostępny jest sygnał sieci telefonii komórkowych 2G lub 2.5G, korzystanie z funkcji sieciowych kosiarki Indego Connect jest możliwe. Kosiarka Indego automatycznie wybiera najmocniejszy sygnał w okolicy, niezależnie od operatora

W okolicy, w której mieszkam, nie mam dostępu do sygnału sieci telefonii komórkowej. Czy mimo to mogę korzystać z funkcji oferowanych przez kosiarkę Indego Connect?

Tak, jeżeli należysz do 98% ludzi w Europie, którzy odbierają sygnał GSM. Gdy jest mowa o braku dostępu, w większości przypadków oznacza to, że „mój operator nie ma zasięgu”. W danym rejonie dostępny jest z dużym prawdopodobieństwem sygnał innych sieci. Wszystkie kosiarki Indego Connect korzystają z usługi „Unsteered Network Roaming”, co oznacza, że potrafią one połączyć się z siecią o najmocniejszym sygnale i największej przepustowości w danym regionie, niezależnie od tego, jaki operator sieci komórkowej obsługuje Twoje połączenia

Ile muszę zapłacić za połączenie?

Korzystanie z aplikacji Bosch Smart Gardening generuje standardowe koszty przesyłu danych określone przez Twojego operatora sieci komórkowej. Odbiór danych lub przesył ich do kosiarki Indego Connect nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.  Nie trzeba też podpisywać żadnych umów.

Przez jaki okres czasu nie ponoszę kosztów połączenia?

Koszty połączenia nie są pobierane w całym okresie żywotności produktu.

Czy do kosiarki Indego Connect potrzebuję karty SIM?

Nie, karta SIM jest wbudowana wewnątrz urządzenia.

Skąd wiadomo, że moja kosiarka Indego jest modelem Connect?

Jeżeli posiadasz produkt o nazwie „Indego S+”, „Indego M+” lub na tabliczce znamionowej produktu znajduje się słowo „Connect” lub litera „C”, Twój produkt posiada możliwość łączności z siecią. Uwaga: Aplikacja Bosch Smart Gardening będzie działać tylko wraz z modelem Indego Connect. 

Pre-Login

Z jakimi urządzeniami / platformami mobilnymi współpracuje aplikacja?

 Aplikacja działa na tabletach i smartfonach z systemem Google Android (od wersji 5.0) i Apple iOS (od wersji 10). 

Jak zainstalować aplikację?

 Aplikację można pobrać ze sklepów Apple App Store i Google Play, wpisując w polu wyszukiwania Bosch Smart Gardening. 

W jaki sposób mogę dodać drugiego użytkownika?

 Aktualnie możliwe jest podłączenie kosiarki Indego do jednego konta użytkownika. Można jednak zalogować się do drugiego urządzenia, używając tych samych danych do logowania. 

Rejestracja i logowanie

What details does the app take from Facebook?

The app only uses your existing Facebook email address.

Instalacja i synchronizacja

Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że moja kosiarka Indego jest zsynchronizowana z innym kontem, na przykład w przypadku zakupu używanej / służącej do prezentacji kosiarki Indego Connect?

Należy skontaktować się z poprzednim użytkownikiem i poprosić o usunięcie synchronizacji kosiarki z jego kontem użytkownika. Gdy poprzedni użytkownik usunie synchronizację, można ją przeprowadzić ponownie. W wyjątkowych przypadkach, gdy poprzedni właściciel nie może lub nie chce usunąć synchronizacji, nowy użytkownik może skontaktować się z firmą Bosch i po okazaniu dowodu zakupu poprosić o usunięcie synchronizacji z kosiarki. 

Obsługiwać

Czy można usunąć jeden cykl koszenia bez usuwania wszystkich ustawień? Na przykład, gdy nie chcę, aby kosiarka kosiła w ten poniedziałek, ale chcę, żeby kosiła we wszystkie kolejne poniedziałki.

Nie. W takim wypadku należy usunąć ten dzień z cyklu, a później ponownie go przywrócić.  

Co jest pokazane na mapie?

W przypadku modeli Indego S+ lub 350/400 Connect, a także modeli M+ 700 mapa pokazuje wizualizację obszaru trawnika oraz orientacyjną pozycję kosiarki. W przypadku modeli Indego 1000/1100/1200 Connect oraz Indego 10C/13C mapa dodatkowo pokazuje obszar skoszony i nieskoszony.  

Jakie przeszkody są ukazane na mapie?

Wszystkie przeszkody, które zostały ogrodzone przewodem ograniczającym są pokazane na mapie w kolorze szarym. Nieoznakowane przeszkody nie będą widoczne na mapie. 

Aktualizacja oprogramowania kosiarki

Jak mogę pobrać najnowsze oprogramowanie kosiarki?

  Wszystkie kosiarki Indego Connect mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Możesz odbierać aktualizacje automatycznie lub w przypadku wyboru ustawienia ręcznego aktualizacji, otrzymasz powiadomienie, gdy nowa wersja oprogramowania będzie dostępna. Posiadacze modeli Indego 350/400 lub M 700 mogą także pobrać najnowsze oprogramowanie Indego. Najnowszą wersję oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej Bosch Elektronarzędzia ogrodowe, w części Serwis.  

Jak mogę sprawdzić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana w kosiarce?

W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+ i M 700, możesz sprawdzić wersję oprogramowania kosiarki na wyświetlaczu HMI kosiarki, wybierając Menu, a następnie Ustawienia > Informacje > Oprogramowanie. W przypadku innych modeli kosiarek można to zrobić, wybierając Menu > Ustawienia > Opcje systemowe > Informacje 

Ustawienia użytkownika

Jak mogę zmienić kod PIN?

 Kod PIN możesz zmienić za pomocą aplikacji.  

Wybierz Menu > Indego Ustawienia > Indego PIN > Wprowadź hasło. 

Co robić w razie kradzieży kosiarki Indego?

Twoja kosiarka Indego Connect ma niepowtarzalny numer seryjny zsynchronizowany z Twoim kontem użytkownika. Gdy Twoja kosiarka zostanie skradziona, będziesz mógł ją natychmiast unieruchomić za pomocą aplikacji. Tym samym kosiarka stanie się bezużyteczna dla złodzieja. Nie usuwaj synchronizacji kosiarki Indego, jeśli otrzymasz informację e-mailem, że ktoś inny próbował ją zsynchronizować. W przypadku odzyskania kosiarki Indego oraz istniejącej synchronizacji będziesz mógł ponownie odblokować kosiarkę Indego. 

Ochrona danych

Jakie dane przechowuje Bosch Lawn & Garden?

Oprócz danych konta użytkownika (wyświetlana nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło) firma Bosch ma dostęp do innych informacji, związanych z kosiarką, takich jak mapa trawnika, plany pracy, lokalizacja i czas pracy urządzenia. 

Dlaczego dane osobowe i dane kosiarki są przechowywane?

Twój adres e-mail jest wymagany do zalogowania się w aplikacji, a dane kosiarki umożliwiają nam przeprowadzenie zdalnej diagnozy oraz pozwalają na doskonalenie kosiarek automatycznych i lepsze dostosowanie ich do potrzeb przyszłych użytkowników.  

Gdzie są przechowywane te dane?

Twoje dane są przechowywane na różnych bezpiecznych serwerach należących do systemu Bosch Service Network w Niemczech. 

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych ma dostęp wyłącznie firma Bosch oraz autoryzowani partnerzy techniczni zaangażowani w proces opracowywania systemu Indego Connect, który zapewnia funkcje łączności. Twoje dane nie będą udostępniane firmom trzecim dla celów marketingowych. 

Inne pytania

Czy kosiarka Indego może być używana do koszenia kilku trawników?

Tak, ta funkcja jest dostępna. Funkcja nosi nazwę MultiArea i jest dostępna w modelach Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 Connect oraz modelach bez funkcji Connect, a także Indego M+ i M 700 (w zależności od wersji oprogramowania).