Recykling i zrównoważony rozwój

Ważną rolę odgrywa dla nas kwestia zrównoważonego rozwoju: Bosch zapewnia, że ​​stare urządzenia są odbierane i poddawane recyklingowi. Aby zapewnić ochronę środowiska staramy się poddawać recyklingowi jak najwięcej materiałów.

Lekka i kompaktowa obudowa wiertarki Bosch zapewnia łatwość obsługi.

Odpowiedzialność za nasze produkty - poza okresem użytkowania

Oprócz serwisu napraw i części zamiennych, Bosch zajmuje się także recyklingiem i bierze odpowiedzialność za swoje produkty, nawet po zakończeniu ich cyklu życia.

Bosch świadomy środowiska

Utylizacja odpadów

Obowiązująca od 2005 roku ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wraz z późniejszymi zmianami) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dlatego też stare elektronarzędzia firmy Bosch są bezpłatnie przyjmowane przez placówki handlu specjalistycznego, a następnie przetwarzane w procesie recyklingu.

Recykling złomu Bosch

Oddzielna zbiórka WEEE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który stał się odpadem, jest nazywany zużytym sprzętem. WEEE (zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny) nie należy do nieposortowanych odpadów komunalnych (odpadów domowych). Wskazuje na to również symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Właściciele takich sprzętów muszą przekazać je do specjalnych punktów zbiórki i zwrotu.

Akumulator Bosch

Baterie i akumulatory

Z reguły właściciele zużytego sprzętu muszą oddzielić stare baterie i akumulatory, które nie są zamknięte wewnątrz urządzenia, zanim zostaną przekazane w punkcie zbiórki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy taki sprzęt zostanie przekazany organom gospodarki zarządzającymi odpadami publicznymi i oddzielająymi od WEEE w celu przygotowania go do ponownego użycia.

Bosch Zamo z pudełkiem

Informacje o ochronie danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych. WEEE może zawierać dane osobowe w zależności od jego rodzaju. We własnym interesie należy pamiętać, że każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych dotyczących zużytego sprzętu, który ma zostać zutylizowany.

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:
Do formularza kontaktowego

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych. Centralny Serwis Elektronarzędzi Bosch Ul. Jutrzenki 102/104 02-230 Warszawa
Poniedziałek – piątek:
8.30 – 16.30
*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.
Punkty sprzedaży

Często zadawane pytania dotyczące recyklingu