NanoBlade testere

NanoBlade testere nude sečenje bez vibracija i napora, kao i listove testere bez održavanja – nije potrebno podmazivanje, oštrenje ili zatezanje. Moguća je jednostavna izmena lista testere jednom rukom zahvaljujući SDS sistemu testere.
Proizvod