Bosch termodetektori

Meri površinske temperature i vlažnost, pronađi toplotne mostove u cilju sprečavanja gubitka energije i proveravaj zidove za rizike od pojave buđi. Detektori Bosch termometara i merača vlage analiziraju i automatski ukazuju na moguće rizike preko sistema „semafor“ lampica, olakšavajući postizanje zdravijeg kućnog okruženja.