Symboly

Nálepka týkajúca sa obsluhy systému na jemné rozprašovanie sa nachádza na základnej stanici. Správna interpretácia symbolov vám pomôže lepšie a bezpečnejšie používať systém na jemné rozprašovanie.

Symboly a ich význam

Podrobný opis

Systém na jemné rozprašovanie je vhodný na lazúry a laky, ako aj na nástenné farby.

Použitie „Drevo/lazúra“:
Striekanie lazúr a základných náterov

Použitie „Drevo/lak“:
Striekanie rozpúšťadlami a vodou riediteľných lakových farieb, transparentných lakov a olejov

Použitie „Stena“:
Striekanie disperzných a latexových farieb

pozri Používanie v súlade s určením

Krok 1:
Výber správneho krytu dýzy

Na použitie „Drevo/lazúra“ vyberte sivý kryt dýzy (11)

Na použitie „Drevo/lak“ vyberte čiernu dýzu (12)

Na použitie „Stena“ vyberte biely kryt dýzy (10)

pozri Výmena krytu dýzy (pozri obrázky B1B2)

Krok 2:
Nastavenie množstva striekaného materiálu

Na použitie „Drevo/lazúra“ nastavte stupeň 1, 2 alebo 3 na nastavovacom koliesku (4)

Na použitie na „Drevo/lak“ nastavte stupeň 1, 2 alebo 3 na nastavovacom koliesku (4)

Na použitie „Stena“ nastavte stupeň 4 alebo 5 na nastavovacom koliesku (4)

pozri Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok J)

Krok 3:
Nastavenie množstva vzduchu

Na regulácii množstva vzduchu (25) nastavte použitie „Drevo/lazúra“

Na regulácii množstva vzduchu (25) nastavte použitie „Drevo/lak“

Na regulácii množstva vzduchu (25) nastavte použitie „Stena“

pozri Nastavenie množstva vzduchu (pozri obrázok D)