Gør-det-selv-fodboldmål: Til store og små målscorere

På en plæne står et hjemmebygget sammenklappeligt fodboldmål af træ.
Et hjemmebygget fodboldmål af træ gør haven til et stadion.

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  < 375 DKK
 • Varighed
  4-5 h

Venstre, højre, skud og måååååååååååål! Uanset om man er barn eller voksen: En ægte fodboldfan må ikke mangle et mål i haven. Så er der mulighed for at træne, når man vil. Også når du tager på udflugt i parken – for vores gør-det-selv-mål er nemt at klappe sammen og transportere. Vi viser dig trin for trin, hvordan du selv kan lave fodboldmålet af træ.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • hammer
 • saks
 • blyant
 • tommestok
Materialeliste
 • 2 hængsler, store (150 mm)
 • 6 hængsler, små (70 mm)
 • Kramper
 • Afdækningsnet ca. 3x2 m
 • 2 lægter 24x46x1085 mm
 • 4 lægter 24x46x1200 mm
 • 2 lægter 24x46x520 mm
 • 2 lægter 24x46x180 mm
 • 2 lægter 24x46x225 mm
 • 2 lægter 24x46x800 mm
 • Træskruer 3,5x40 mm
 • Træskruer 3,5x20 mm
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Gør-det-selv-fodboldmål

Til en omgang bold i haven eller endda til at tage med i parken: Vi viser dig, hvordan du selv kan lave et sammenklappeligt fodboldmål af træ.

Trin 1 10

Opmærkning og tilskæring af lægter

Mål mærkes op på en lægte.
Lægterne saves til.
Kanterne på en lægte slibes glatte.

Du skal bruge: Multislibere, Stiksave, Stiksavsklinge HCS, T 101 B, Savklinge HCS T144D, blyant, tommestok, 2 lægter 24x46x1085 mm, 4 lægter 24x46x1200 mm, 2 lægter 24x46x520 mm, 2 lægter 24x46x180 mm, 2 lægter 24x46x225 mm, 2 lægter 24x46x800 mm

Inden du begynder at bygge fodboldmålet, kan du få et overblik over de lægter, du har brug for, på vores tegning, som du kan downloade. Her kan du også se, hvor de senere skal bruges senere i projektet.

I første trin har du brug for alle lægter. Mærk de ovennævnte mål op, og sav derefter lægterne til. Derefter bør du endnu en gang slibe alle kanterne.

 

Download tegningen her.

Trin 2 10

Bygning af bageste støtteramme

To lægter skrues sammen til et hjørne
To lægter skrues sammen til et hjørne

Du skal bruge: Akku-boremaskine, skruetvinger, 2 lægter 24x46x1085 mm, 1 lægte 24x46x1200 mm, Træskruer 3,5x40 mm

I dette trin samler du den bageste ramme, som senere skal fungere som skråstiver for målet.
Start med at spænde de to lægter på 1200 mm fast på arbejdsbordet, så de ligger parallelt med bordpladens yderkanter.. På disse anbringer du nu den første af de to kortere lægter og skruer den fast med to skruer, så den flugter perfekt i hjørnet på den lange lægte (billede 1).

Anbring nu også den anden korte lægte på samme måde, og skru også denne fast, så den flugter på samme måde i den anden side af den lange lægte (billede 2).

Trin 3 10

Samling af den forreste målramme

To lægter skrues sammen og danner derved et hjørne.
En konstruktion af lægter lænes mod et arbejdsbord.
En lægte skrues på en trækonstruktion oppefra.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, skruetvinger, 2 lægter 24x46x800 mm, 2 lægter 24x46x1200 mm, Træskruer 3,5x40 mm

Læg i første omgang støtterammen til side. I dette trin skal du fokusere på den forreste målramme.

Til det formål skal du først bruge to lægter på 800 mm. Anbring disse på arbejdsbordet. Find den korrekte afstand ved hjælp af en af de lange lægter (1200 mm). Læg nu den lange lægte på de to andre. Spænd det hele fast, og skru konstruktionen sammen (billede 1).

Tag nu de tre sammenskruede lægter, og læn dem op ad siden af arbejdsbordet (billede 2).
Anbring endnu en lægte på 1200 mm oppefra. Fastspænd også denne, og skru den fast med flere skruer (billede 3).

Trin 4 10

Montering af hænglser på målrammen

Et kort lægtestykke anbringes på en trækonstruktion.
Et metalhængsel skrues fast på en trækonstruktion.
Et metalhængsels bevægelighed afprøves.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, skruetvinger, 2 lægter 24x46x180 mm, 2 hængsler, store (150 mm), Træskruer 3,5x40 mm, Forreste målramme fra trin 3

Målrammen fra trin 3 lægger du nu igen på arbejdsbordet. Anbring de to korte lægtestykker på denne – helt op til den øverste lægte (billede 1).

Med lange træskruer fastgør du hængslerne i begge sider (billede 2). Vær omhyggelig med at placere dem, og skru kun den nederste del fast. På den måde kan de klappes op og i (billede 3).

Trin 5 10

Samling af forreste målramme og bageste støtteramme

En træramme med et hængsel lægges på en lægte på et arbejdsbord.
Et hængsel i metal skrues fast på en lægte.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, skruetvinger, Forreste målramme med hængsler fra trin 4, Bageste støtteramme fra trin 2, Træskruer 3,5x20 mm

Spænd i dette trin først den bageste støtteramme fra trin 2 fast på arbejdsbordet. Tag derefter målrammen fra trin 4, og læg den på støtterammen, så hængslet hviler på støtterammen (billede 1).
Monter derefter hængslerne med skruer i begge sider (billede 2). Her er det en fordel at få en hjælpende hånd til at holde rammen.

Trin 6 10

Samling af det sammenklappelige understel

To lægter forbindes med et lille hængsel.
To hængsler skrues fast.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, 2 lægter 24x46x225 mm, 2 lægter 24x46x520 mm, Træskruer 3,5x20 mm, 4 hængsler, små (70 mm)

Læg konstruktion af støtte- og målramme til side. Nu drejer det sig om at samle det sammenklappelige understel.

Det gør du ved at tage lægterne på hhv. 225 mm og 520 mm og forbinde dem med det lille hængsel. I den forbindelse skal du sørge for at lave en lille afstand mellem lægterne, så hængslet ikke trækker lægterne sammen, når det skrues fast.

Gentag denne procedure endnu en gang.

Vend de to lægtekonstruktioner om, så de korteste lægter kan klappes nedad.

Skru nu også hængsler på de to lange lægter. Disse skal dog kunne klappes opad (billede 2)

Trin 7 10

Samling af understel og støtteramme

På en trækonstruktion afsættes en markering med en blyant.
To trækonstruktioner forbindes ved hjælp af et hængsel.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, blyant, skruetvinger, Konstruktionen af de to rammer fra trin 5, Understellet fra trin 6, Træskruer 3,5x20 mm

Anbring konstruktionen bestående af den bageste støtteramme og den forreste målramme (fra trin 5) på arbejdsbordet.
På den korte side af støtterammen lægger du nu en af de to lægtekonstruktioner til understellet fra trin 6 og markerer stedet med en blyant (billede 1).

Vend nu understellet, så hængslet på den lange lægte vender nedad. Læg hængslet på markeringen, og skru det fast (billede 2).

Gentag disse to arbejdstrin på den anden side.

Trin 8 10

Samling af understel og målramme

Et hængsel skrues på sammenklappede lægter.
Der afsættes en markering på en lægte.
Et hængsel skrues på en lægte.
En trækonstruktion med flere hængsler klappes ud.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, 2 hængsler, små (70 mm), Træskruer 3,5x20 mm

Klap nu alle monterede hængsler på understellet og støtterammen sammen, så lægterne bliver "stablet" (billede 1). Understellets korte lægte bør nu ligge øverst. Monter også her et hængsel, som kan åbnes opad (ligeledes billede 1).
Gentag dette arbejdstrin i den anden side.

Derefter vipper du målrammen ned, så den hviler på de netop monterede hængsler. Markér hængslernes længde på begge målstolper (billede 2).

Anbring nu målet, så det ligger på målrammen. Brug den afsatte markering på stolpen, og skru den anden side af hængslet fast på det pågældende sted (billede 3).

Når dette trin er udført, bør hele målkonstruktionen være samlet og kunne klappes op og sammen igen (billede 4).

Trin 9 10

Montering af net

En lægte føres igennem maskerne i et grønt afdækningsnet.
En lægte skrues fast.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Afdækningsnet, 1 lægte 24x46x1200 mm, Træskruer 3,5x40 mm

Der skal fortsæt være en lang lægte tilbage. Før lægten igennem maskerne i den øverste ende af et afdækningsnet (billede 1). Sørg for, at nettet hænger ud over begge sider.

Skru derefter lægten på øverst på bagsiden af støtterammen (billede 2). 

Trin 10 10

Fastgørelse af nettet på målrammen

Et grønt afdækningsnet sømmes fast på et fodboldmål af træ.
Nettet skal du om nødvendigt tiilpasse, så det har den rigtige størrelse.

Du skal bruge: hammer, Kramper

Du er næsten færdig: Stil nu det færdige fodboldmål op, så det står korrekt på undersiden. Spænd derefter nettet ud over bagsiden og de to udvendige sider, og fastgør det på målrammen med kramper. Sørg for, at nettet sidder stramt på alle sider, og brug så mange kramper som nødvendigt.
Klip til sidst det overskydende net af med en saks.

Fløjt kampen i gang!