Bosch detektori

Sigurnije bušenje – Bosch detektori lako otkrivaju razne objekte iza zidova, od kabela pod naponom do metala i drvenih potpornih konstrukcija.