Mjerač vlage Bosch

Provjera količine vlage osnovna je za uspješan početak cijelog niza zadataka. Mjerači vlage omogućuju savršen početak svakog zadatka mjereći udio vlage u zadanoj tvari i dajući tako jasnu informaciju o tome jesu li materijali spremni za upotrebu. Precizno, intuitivno i lako objašnjenje.