Sustavi višenamjenskog alata

Pojedinačni rezni elementi

Pojedinačni rezni elementi

Lanci pile

Lanci pile

Produžna šipka

Produžna šipka

Produžna šipka za višenamjenski alat AMW 10 – za još veći domet