Verktøy for Hjem og Hage

1. Emne for disse vilkår og betingelser for deltakelse og organisering

(1) Disse vilkårene og betingelsene for deltakelse fremsetter betingelsene for deltakelse i Bosch Power Tools Atino Facebook-konkurranse. Beskrivelsen og organiseringen av konkurransen inngår i den respektive konkurransekampanjen på Facebook-siden Bosch Home and Garden Norge for Robert Bosch AS, Power Tools Division.

(2) Konkurransen er organisert av Robert Bosch AS, Rosenhalmveien 25, 1414 Trollåsen (heretter kalt "Bosch"). Organet STORY HOUSE EGMONT A/S, CVR 83131128, Strødamvej 46

2100 København Ø, som er bestilt av Bosch til å bistå med gjennomføringen av konkurransen.

Konkurransen har ingen forbindelse med Facebook og er på ingen måte sponset, støttet eller organisert av Facebook. Facebook er ikke kontaktpartneren for konkurransen. Det er Bosch, ikke Facebook, som skal være mottaker av dataene og informasjonen som gis av deltakeren. Alle spørsmål, kommentarer eller klager skal rettes til https://www.bosch-diy.com/no/no/service/kontakt referanse: “ Atino Facebook-konkurranse".

(3) Ved å delta i konkurransen anerkjenner deltakeren eksplisitt disse vilkår og betingelser for deltakelse.

2. Deltakelse

(1) For å være kvalifisert til å delta, må personer ha postadresse i Norge og ha fylt 18 år på tidspunktet for deltakelse. Kun fysiske personer kan delta i konkurransen. Selskaper eller organisasjoner er ikke kvalifisert til å delta. Alle ansatte hos Bosch og Story House Egmont og deres slektninger er ekskludert fra deltakelse. Deltakelse med falsk identitet eller tredjepartsidentitet er ikke tillatt. Automatisert deltakelse (f.eks. via deltakelses- eller registreringstjenester) i tillegg til flere påmeldinger, er ikke tillatt.

(2) Forutsetningen for å delta i konkurransen er at Facebook-deltakerne må like annonseinnlegget og kommentere med antallet feil som er skjult i bildet. Hvis en deltaker velger å legge ut bilder, videoer eller lignende i konkurransens kommentardel, må deltakeren selv ha stått bak disse bildene eller videoene, og personer som vises må ha samtykket i publiseringen. Kommentaren som er en deltakers påmelding til konkurransen  på den lokale Facebook-siden til Bosch Power Tools i Norge, må legges ut gjennom deltakerens personlige Facebook-konto. Innlegget vil bli stående selv etter at kampanjen er avsluttet, men skal ikke overføres til eller lagres i andre kanaler i Bosch Group. Deltakere vil ha muligheten til å vinne én (1) av totalt tre (3) premier.

(3) Deltakelsen er ikke avhengig av kjøp av varer eller bruk av Bosch el-verktøytjenester. Kjøp av varer eller bruk av tjenester øker ikke mulighetene for å vinne.

(4) Påmelding kan skje fra 1. april 2022 til 30. april 2022, begge dager inkludert (CET).

3. Gevinster og varsling om premier

(1) Alle kvalifiserte deltakere vil bli med i en premietrekning om én (1) av totalt tre (3) Bosch Atino tverrlinjelasere, som hver har en omtrentlig markedsverdi på EUR 95 inkl. MVA.

(2) Vinnerne vil bli trukket fra alle deltakere som oppfyller kravene oppgitt i klausul 2 over. Deltakelse, innen sju dager etter tidsfristen for deltakelse. I alt tre (3) vinnere skal trekkes tilfeldig. Vinnerne vil bli varslet gjennom kommentarsvarfunksjonen direkte i kommentarene i konkurranseinnlegget og samtidig via direktemeldinger. I direktemeldingene vil vinnerne bli bedt om å sende sine personlige opplysninger til Bosch (fullstendig navn og adresse) til en e-postadresse som blir oppgitt i direktemeldingen. Denne informasjonen må være nøyaktig og sannferdig. Disse opplysningene vil bli brukt av Bosch til å sende premiene. Hvis en varsling om premie ikke kan leveres til en vinner, skal ikke Bosch være forpliktet til å foreta videre forespørsler i denne forbindelsen.

(3) Hvis en vinner ikke krever premien sin innen 21 dager etter å ha blitt varslet, mister vedkommende premien og en annen vinner skal velges i dennes sted.

(4) Premier skal ikke kunne innløses mot kontanter og kan ikke byttes. Premier kan ikke overdras til tredjeparter.

(5) Hvis omstendigheter oppstår som Bosch eller organet på oppdrag fra Bosch ikke er ansvarlige for, og som gjør det mulig for Bosch å levere premien, skal en vinner akseptere et egnet Bosch-produkt som erstatningspremie.

(6) Premien skal sendes til en vinner med post til adressen som er oppgitt av en vinner. Risikoen overdras til vinneren når premien er overlevert til speditøren. Bosch skal ikke være ansvarlig for noen leveringsrelatert skade eller for annen mulig skade av premien eller funksjonsfeil.

(7) All eventuell beskatning på premiene er alene vinnernes ansvar.

4. Ansvarsbegrensning

(1) Ingen ansvar skal påtas av Bosch for tap av data, for eksempel under overføringen av data, som følge av tekniske defekter eller skadde, tapte eller forsinkede forsendelser eller på grunn av problemer med nettverk, maskinvare eller programvare som ikke kan tilskrives Bosch.

(2) Ved å delta i konkurransen skal deltakeren frita Facebook for noe ansvar.

5. Eksklusjoner

(1) Brudd på disse vilkår og betingelser for deltakelse gir Bosch rett til å ekskludere den respektive deltakeren fra konkurransen. Dette gjelder særlig dersom en deltaker oppgi falsk informasjon eller innhold (f.eks. kommentarer) eller bryter gjeldende lover, rettighetene til tredjeparter eller Bosch’ rettigheter. Det samme gjelder for kommentarer som kan anses som forherligelse av vold, diskriminerende (basert på personlige kjennetegn, religion eller kjønn), rasist, støtende, trakasserende eller nedlatende, eller som krenker alminnelig anstendighet på noen annen måte.

(2) Hvis en ekskludert deltaker er en vinner som allerede er trukket, kan premien følgelig tilbakekalles av Bosch.

6. Tidlig avslutning av konkurransen og endringer

Under uforutsigbare omstendigheter som fører til at det ikke kan garanteres at konkurransen vil bli utført på riktig måte, forbeholder Bosch seg retten til å endre eller avbryte konkurransen uten varsel. Dette gjelder særlig hvis det påvises forsøk på misbruk eller manipulering.

7. Datavern

Når personlige opplysninger samles inn, behandles og brukes som en del av konkurransen, skal disse kun innhentes, behandles og brukes av Bosch med henblikk på å gjennomføre konkurransen og skal slettes når konkurransen avsluttes. Alle data skal slettes ikke senere enn 30 dager etter at konkurransen er avsluttet. Adresseinformasjon skal innhentes fra vinneren og brukes kun for å sende premien til dem. Ingen data skal gis videre til tredjeparter med mindre dette er påkrevd for å kunne gjennomføre konkurransen. Deltakerne skal ha rett til datapersonens juridiske rett til tilgang, rett til å foreta endringer og rett til å trekke seg.

Ved å delta i konkurransen erklærer deltakeren at de samtykker i at deres data lagres og brukes av Bosch for ovennevnte formål. Deltakeren har rett til når som helst å innvende mot bruken av deres data. Dataene vil i så fall slettes umiddelbart. Denne innvendelsen kan sendes via e-post til PT.DSO@bosch.com.

Bruk denne linken til å gjøre krav på dine rettigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Bruk denne linken for å rapportere datavernhendelser:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

Du kan finne detaljert informasjon om hvordan dine persondata håndteres i forbindelse med konkurransen og om dine rettigheter som berørt part i vår Datavernerklæring: https://www.bosch.com/data-protection-notice/.

8. Diverse

(1) Dersom en klausul av disse vilkår og betingelser er ugyldig, skal gyldigheten til de resterende vilkår og betingelser forbli upåvirket.

(2) Materiell lov i Norgeskal gjelde eksklusivt.