Verktøy for Hjem og Hage

Detektorer og inspeksjonsverktøy

Detektorer

Detektorer

Tryggere boring – Bosch-detektorer avslører enkelt en rekke objekter bak vegger, fra strømførende ledninger til metall og underbygninger av tre.

  • Tryggere boring – detekterer objekter i vegger enkelt og nøyaktig
  • Påvis strømførende ledninger, metallobjekter og underkonstruksjoner av tre
Bruksområder
Undersøk veggen, og bor tryggere
Påvis strømførende ledninger og metallobjekter
Inspeksjonskameraer

Inspeksjonskameraer

Visuell tilgang til vanskelig tilgjengelige eller mørke områder – Bosch inspeksjonskameraer gjør det enkelt å kontrollere rør for blokkeringer, finne tapte gjenstander, oppdage skade på slanger og inspisere hulrom. Resultatene dokumenteres via skjermbilder, som lagres direkte på kameraet eller sendes via mikro-SD-kort.

  • Vis innelukkede områder – kontroller rør for blokkering eller tapte gjenstander
  • Hjelper deg med å inspisere hulrom i tak
  • Perfekt til inspeksjon på trange steder rundt motorer
Bruksområder
Ideell hjelper for inspeksjon av hulrom i tak
Undersøk rør for blokkering
Termodetektorer

Termodetektorer

Måler overflatetemperaturer og fuktighet, lokaliserer varmebroer for å hindre energitap og kontrollerer vegger med hensyn til fare for muggdannelse. Bosch termo- og fuktighetsdetektorer analyserer og viser potensielle farer automatisk via et trafikklyssystem for å oppnå sunnere inneklima.

  • Reduserer energitap – måler overflatetemperaturer og lokaliserer varmebroer
  • Oppnå et sunnere inneklima – skann områder for å oppdage fare for muggdannelse
Bruksområder
Rask lokalisering av kuldebroer og muggsopputsatte steder
Finne defekter i isolasjonen
Fuktighetsmåler

Fuktighetsmåler

For en rekke forskjellige jobber er det avgjørende å kontrollere fuktigheten før man setter i gang. Fuktmålerne sørger for en perfekt start for slike jobber ved å måle fuktinnholdet i et materiale – og vise tydelig om materialet er klart for bruk eller ikke. Nøyaktig, selvforklarende og enkelt å tolke.

  • Fuktkontroller for forebygging av mugg
  • Oppnå bedre resultater ved å kontrollere fuktigheten på forhånd
Bruksområder
Forhåndskontroll av ved for mindre utslipp og røyk
Ideell før gjenbruk av møbler, for eksempel for å unngå sprekker