Verktøy for Hjem og Hage

Bosch termodetektorer

Måler overflatetemperaturer og fuktighet, lokaliserer varmebroer for å hindre energitap og kontrollerer vegger med hensyn til fare for muggdannelse. Bosch termo- og fuktighetsdetektorer analyserer og viser potensielle farer automatisk via et trafikklyssystem for å oppnå sunnere inneklima.