Bosch Global
Verktøy for Hjem og Hage

Resirkulering og bærekraft

Emnet bærekraft spiller en stor rolle for oss: Bosch sørger for at gamle apparater tas tilbake og resirkuleres. Så mange materialer som mulig resirkuleres for å unngå unødvendige miljøskader.

Det lette, kompakte huset til denne Bosch bormaskinen gir komfortabel håndtering.

Ta tilbake skrapverktøyene

I tillegg til vår reservedelsservice, sørger Bosch for resirkulering av skrapverktøy og tar ansvar for produktene våre, selv etter at de har kommet til slutten av livssyklusen.

Bosch miljøbevisst

Separat behandling av e-avfall

Elektriske og elektroniske verktøy som skal kasseres, kalles e-avfall. E-avfall hører ikke til usortert husholdningsavfall. Elektriske og elektroniske verktøy har et symbol som angir dette, i form av en overstrøket søppelbøtte.E-avfallets eiere har plikt til å levere dette inn via spesielle oppsamlings- og returordninger.

Bosch resirkulering av skrapverktøy

Retur av elektriske verktøy –informasjon for private husholdninger

Du kan levere ditt brukte Bosch elektroverktøy, batterimaskiner og batterier gratis hos forhandleren din, som sørger for videre gjenvinning. Gjenvinningsandelen for elektroverktøy ligger for tiden på 86 %. Ta kontakt med din forhandler og kvitt deg med gammelt elektroverktøy gratis og på en miljøvennlig måte.

Bosch akkumulatorer

Batterier og akkumulatorer

Eiere av e-avfall skal vanligvis skille brukte batterier og akkumulatorer som ikke er bygd inn i verktøyene, fra disse. Dette gjelder ikke hvis e-avfallet leveres inn til gjenvinningsstasjoner med offentlig-rettslig status og der skilles fra annet e-avfall med sikte på resirkulering.

Bosch Zamo med boks

Personvernerknader

E-avfall kan alt etter type inneholde personlige opplysninger. For din egen skyld bør du være oppmerksom på at hver sluttbruker selv er ansvarlig for å slette dataene som finnes på e-avfallsenhetene.

Bosch Support

Finn de forskjellige kontaktalternativene du kan snakke med Bosch Support:
Til kontaktsiden

Tjenestesupport og applikasjonsrådgivning

For spørsmål angående bruken av våre produkter eller reparasjons- og reservedelsservice.
Mandag – Fredag
08:00-16:00

Forhandlersøk

Bruk søkefunksjonen til å finne din nærmeste forhandler av Bosch-verktøy.
Forhandler søk

Spørsmål og svar om resirkulering