Verktøy for Hjem og Hage

Tekniske data for elektroverktøy

Produktene fra Robert Bosch Power Tools er utviklet og produsert i samsvar med strenge kvalitetsstandarder og i overensstemmelse med anerkjente regler for teknologi. De tekniske spesifikasjonene for og funksjonene til våre produkter kontrolleres jevnlig under utviklingen og i serieproduksjonen ved bruk av statistiske metoder. Dette gir maksimal sikkerhet for at produktene oppfyller våre kvalitetsstandarder og brukernes forventninger.

Det er imidlertid normalt at den faktiske ytelsen til et elektroverktøy varierer fra én enhet til en annen. Den spesifikke bruken av et verktøy og forhold i omgivelsene har vesentlig innflytelse. Den tekniske informasjonen, for eksempel på emballasje og i bruksanvisninger, er basert på gjennomsnittsverdier og gjelder for produktene og produktenes tilbehør i ny tilstand. Nedenfor finner du en oversikt med eksempler på de viktigste påvirkningsfaktorene for den faktiske ytelsen til et elektroverktøy med hensyn til bruken og omgivelsesforholdene.

Advarsel
VANLIGE SYMBOLER OG VERDIER
kan variere avhengig av modellen

Batteritid

Batteritid
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Batteritiden til våre batteridrevne verktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel

 • den eksterne belastningen, som avhenger av
  • materialegenskapene til emnet (for eksempel høyde og tetthet på gress, tetthet til treverk, …)
  • emnets dimensjoner (for eksempel volum på dekk, diameter og lengde på skruer, …)
  • arbeidsteknikker og arbeidshastighet (for eksempel kraften som utøves av brukeren, bevegelseshastigheten og overlapping av baner under gressklipping eller hekklipping)

Den lengste batteritiden kan vanligvis oppnås uten belastning.

 • omgivelsestemperatur – optimal batteriytelse kan oppnås i området 15–25 °C. Ved lav temperatur reduseres den tilgjengelige batteritiden og effekten til et batteri.
 • batteristatus: kapasiteten til et batteri avhenger i storm grad av batteriets historikk, for eksempel alder, antall ladesykluser, type lading (rask/langsom), ladenivåer (alltid til "tomt", eller helt til dyputlading, kan redusere batterikapasiteten over tid).

 

Ladetid

Ladetid
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Ladetiden til batteriene våre avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • batteriets ladenivå før lading starter
 • omgivelsestemperaturen
 • batteristatusen: kapasiteten (reduseres etter hvert som batteriet blir eldre), ladehistorikken, for eksempel antall ladesykluser, type lading (rask/langsom), ladenivåer (alltid til "tomt", eller helt til dyputlading, kan redusere batterikapasiteten over tid).

 

Borekapasitet

Borekapasitet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Borekapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • om typen, kvaliteten og & tilstanden til boret passer til oppgaven

 • diameteren på boret, avhengig av materialtypen

 • den eksterne belastningen, som også avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), borediameter, boredybde osv.

 • rotasjonshastigheten: bruk 2. gir og full gass for maksimal hastighet; vi anbefaler ikke kontinuerlig arbeid i modus med halv gass, for økt verktøylevetid

 • arbeidsteknikker, for eksempel kraften som utøves av brukeren

 • batteritype og ladenivå

 

Skrukapasitet

Skrukapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • den eksterne belastningen, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), skruedimensjoner osv.

 • typen, kvaliteten & tilstanden til

  • bitsene (passer til oppgaven)

  • skruer (hel-/delgjenget, hodetype, belegg, kvalitet osv.)

 • rotasjonshastigheten (bruk 1. gir for høyere dreiemoment ved skruing i myke materialer)

 • batteritype og ladenivå

 • arbeidsteknikker, for eksempel kraften som utøves av brukeren

 

Sage-, frese- og kuttekapasitet

Sage-, frese- og kuttekapasitet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Sagekapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • typen, kvaliteten & tilstanden til tilbehør (valg av egnede blad, bits…)
 • den eksterne belastningen, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), tilbehørets dimensjoner, kuttedybden osv.
 • godt fastet emne/maskin – for eksempel ingen vibrasjon under arbeid med stikksag
 • smøring ved enkelte bruksområder
 • arbeidsteknikker, for eksempel
  • kraften som utøves av brukeren
  • treverkets fiberretning i forhold til sageretningen
 • batteritype og ladenivå

Pusse-, slipe- og høvlekapasitet

Pusse-, slipe- og høvlekapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • Typen, kvaliteten & tilstanden til tilbehøret (type slipepapir, korning, bladtype, bitstype,…)
 • ·ekstern belastning, som avhenger av emnets materialegenskaper (for eksempel dimensjoner, hardhet, tetthet, fuktighet, treverkets fiberretning …), størrelsen på overflaten som bearbeides osv.
 • arbeidsteknikker, for eksempel
  • kraften som utøves av brukeren
  • riktig fastgjøring av emne og maskin – for å unngå vibrasjoner
 • batteritype og ladenivå

Slagtall, slaglengde og slagtall ved tomgang, kjedehastighet

Slagtall, slaglengde og slagtall ved tomgang, kjedehastighet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Slagtallet, slaglengden og slagtallet ved tomgang, samt kjedehastigheten til våre elektroverktøy, avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • den eksterne belastningen, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), størrelsen på overflaten som bearbeides osv.
 • batteritype og ladenivå
 • tilstanden til verktøyet, som oppvarmingsstatus og temperatur, som påvirker batteriytelsen og viskositeten til den innvendige smøringen

 

Turtall (o/min) – tomgangsturtall

Rotasjonshastigheten til våre elektroverktøy er angitt som en maksimumsverdi ved tomgang som ikke overskrides, for å unngå ulykker med uegnet tilbehør. Den avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • tilstanden til verktøyet, som oppvarmingsstatus og temperatur, som påvirker batteriytelsen og viskositeten til den innvendige smøringen
 • elektrisk inngangsspenning & strøm, batteriets ladenivå
 • last som skyldes dimensjonene og vekten på tilbehøret

Dreiemoment (mykt, hardt, maks.)

Dreiemoment (mykt, hardt, maks.)
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Dreiemomentet (mykt, hardt, maks.) til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • type & tilstanden til tilbehøret
 • brukerens arbeidsteknikker, som
  • kraften som brukes for å holde verktøyet / holde det i samme stilling
  • fastgjøring av emnet/emnene
 • batteritype og ladenivå
 • batteri- og verktøytemperatur

Slagenergi

Slagenergi
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Slagenergien til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • borstørrelsen (store hammere er mer effektive med store bormaskiner, og små med små).
 • kraften som utøves av brukeren (hammere: ingen ekstra kraft fra brukeren øker arbeidsprogresjonen; slagbormaskiner: ekstra kraft bidrar til raskere arbeidsprogresjon)
 • tilstanden til verktøyet og batteriet (for eksempel temperaturen)
 • trykket og temperaturen i omgivelsene

 

Støy og vibrasjon

Støy og vibrasjon
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Vibrasjonsnivå og støyutslipp er målt i samsvar med en standardisert målemetode, for eksempel EN 62841‑2‑11.

Det angitte verdiene for vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de viktigste bruksområdene til elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet brukes til andre oppgaver, med annet eller slitt tilbehør eller blir dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra de angitte verdiene. Dette kan øke vibrasjonsnivået og støyutslippet vesentlig i løpet av verktøyets brukstid.

Trykk/gjennomstrømningsmengde

Trykk/gjennomstrømningsmengde
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

høytrykksspylere er maksimumstrykket trykket inne i pumpen like etter at maskinen har blitt slått på og før utløseren på lansen frigjøres. Dette er en obligatorisk verdi som angis av sikkerhetsgrunner: bare tilbehør som er godkjent for maksimumstrykket skal brukes.

Det er ikke det samme som det konstante driftstrykket som kan måles på utløpet til en slange eller lanse under bruk.

Driftstrykket og gjennomstrømningsmengden til våre høytrykksspylere, sprøytepistoler, luftpumper og løvblåsere avhenger av flere faktorer, for eksempel.…

 • Verktøyets vedlikeholdsstatus (godt rengjorte filtre, ingen tilstopping, …)
 • Væskeegenskaper (for eksempel temperatur, viskositet, overflatespenning, tetthet osv.)
 • Trykket og temperaturen i omgivelsene
 • Batteriets ladenivå
 • Type tilbehør, for eksempel diameteren og lengden på slangen/røret
 • Egne innstillinger foretatt av brukeren for regulering av væske- og luftstrømmen

Arbeidsprogresjonen, for eksempel i m²/min for malingssprøyter, avhenger også av brukerens arbeidshastighet og individuelle preferanser (for eksempel dekning med ett strøk eller dekning med 2 til 3 strøk).

Elektrisk inngangseffekt

Elektrisk inngangseffekt
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Den elektriske inngangseffekten til våre elektroverktøy avhenger hovedsakelig av inngangsspenningen & strømmen fra brukerens strømnett.

Kvernekapasitet

Kvernekapasiteten til våre hageredskaper avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • den eksterne belastningen, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel dimensjoner, hardhet, tetthet, fuktighet, treverkets fiberretning ...)
 • knivenes tilstand – de er utsatt for slitasje og må vedlikeholdes eller skiftes ut når kvernekapasiteten synker.
 • brukerens arbeidsteknikker

Lysstyrke

Lysstyrken til lampene våre avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • batteriets ladenivå
 • lampens vedlikeholdsstatus (godt rengjort glass)

Limekapasitet

Limekapasitet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Limekapasiteten til våre limpistoler avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • bruk av riktig limpatron: limpatronens materialegenskaper og dimensjoner
 • tilstanden til dysen (ren)
 • kraften som utøves av brukeren
 • batteritype og ladenivå

Oppvarmingstid / klar til bruk på x sekunder

Oppvarmingstiden til våre limpistoler avhenger av omgivelsestemperaturen og temperaturen limpistolen har i utgangspunktet.

Luftstrømtemperaturen til varmluftpistoler

Luftstrømstemperaturen til varmluftpistoler avhenger hovedsakelig av avstanden mellom dysen og emnet under arbeidet. For optimalt resultat er det viktig å vente til oppvarmingen er avsluttet.

Plenstørrelse

Plenstørrelse
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Hensikten med informasjonen om anbefalt plenstørrelse er å hjelpe en kunde med å finne ut hvilken gressklippermodell som passer. Plenstørrelsen er vanligvis mindre enn den totale størrelsen på hagen. Vi tilbyr egnede gressklippermodeller for forskjellige størrelseskategorier (for eksempel plenstørrelse på 200 m², 500 m², 700 m²). De har for eksempel forskjellig skåldiameter og knivstørrelse.

Klippebredde og -høyde

Klippebredde og -høyde
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Klippebredden avhenger av klippeknivstørrelsen. Bruk av en gressklipper med større klippekniv gir større klippebredde og raskere gressklipping.

Klippehøyden kan justeres til forhåndsinnstilte nivåer på de fleste gressklippermodeller. Klippehøydeinnstillingen avhenger av produksjonstoleranser for mekaniske deler på gressklipperen, og omgivelsesforhold som hvor ujevn og tørr plenen er og andre forhold som ugress og sykdom.