Nářadí pro dům a zahradu

Recyklace a udržitelnost životního prostředí

Téma udržitelnosti životního prostředí je pro nás jednou z priorit. Proto Bosch zajišťuje, aby staré spotřebiče byly odebírány a recyklovány. Recykluje se co nejvíce materiálů, s cílem zabránit zbytečnému poškození životního prostředí.

Lehké a kompaktní pouzdro této vrtačky Bosch zaručuje snadnou manipulaci.

Odpovědnost za naše výrobky i po konci jejich životnosti

Kromě servisu a náhradních dílů se Bosch postará také o recyklaci. Za své výrobky přebíráme odpovědnost i po konci jejich životního cyklu.

Zacházení s odpady

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích stanovuje kvótu pro recyklaci a zhodnocení starých přístrojů. Z tohoto hlediska je účast společnosti Bosch v konsorciu výrobců elektrického nářadí, elektrických svařovacích zařízení a zahradního nářadí jen přirozeným důsledkem. Z pověření tohoto konsorcia se společnost Bosch podílí na likvidaci elektroodpadu a ekologicky ho likviduje. Tím se zhodnocuje se co největší množství materiálů, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Recyklace vyřazeného nářadí

Třídění elektroodpadu

Elektrická a elektronická zařízení, která se stala odpadem, se označují jako elektroodpad. Takové zařízení však nepatří do netříděného komunálního odpadu. Jsou označené symbolem přeškrtnutého popelnice a majitelé by je měli odevzdat ve sběrně elektrického odpadu.

Baterie a akumulátory

Majitelé zařízení určeného k likvidaci by měli před odevzdáním výrobku ve sběrně elektroodpadu  oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí výrobku. Neplatí to jen tehdy, když je elektroodpad předáván specializovaným firmám za účelem dalšího použití.

Bosch Zamo s krabicí

Ochrana osobních dat

Elektroodpad může v závislosti na typu obsahovat osobní údaje. Ve vašem vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je zodpovědný za vymazání údajů ze zařízení určeného k likvidaci.

Bosch Support

Máš nějaké dotazy k našim výrobkům? Jsme zde, abychom mohli nabídnout ty nejlepší služby zákazníkům.

Zákaznická podpora

Při dotazech na naše produkty, jejich aplikace, servis, náhradní díly a 3 letou záruku.
Pondělí–pátek:
08:00 – 17:00
Pondělí–pátek:
08:00 – 17:00

Prodejce ve vašem okolí

Pokud chcete vědět, kde najdete nejbližšího prodejce nářadí Bosch, použijte funkci hledání.

Často kladené otázky

Ano, likvidace je bezplatná. Staré nářadí, akumulátory a nabíječeky je možné zdarma odevzdat v jakékoliv sběrně elektroodpadu. Výrobky určené k likvidaci je také možné osobně odevzdat v servisním středisku Bosch.