Recyklace a udržitelnost životního prostředí

Téma udržitelnosti životního prostředí je pro nás jednou z priorit. Proto Bosch zajišťuje, aby staré spotřebiče byly odebírány a recyklovány. Recykluje se co nejvíce materiálů, s cílem zabránit zbytečnému poškození životního prostředí.

Lehké a kompaktní pouzdro této vrtačky Bosch zaručuje snadnou manipulaci.

Odpovědnost za naše výrobky i po konci jejich životnosti

Kromě servisu a náhradních dílů se Bosch postará také o recyklaci. Za své výrobky přebíráme odpovědnost i po konci jejich životního cyklu.

Šetrnost společnosti Bosch k životnímu prostředí

Zacházení s odpady

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích stanovuje kvótu pro recyklaci a zhodnocení starých přístrojů. Z tohoto hlediska je účast společnosti Bosch v konsorciu výrobců elektrického nářadí, elektrických svařovacích zařízení a zahradního nářadí jen přirozeným důsledkem. Z pověření tohoto konsorcia se společnost Bosch podílí na likvidaci elektroodpadu a ekologicky ho likviduje. Tím se zhodnocuje se co největší množství materiálů, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Recyklace vyřazeného nářadí

Třídění elektroodpadu

Elektrická a elektronická zařízení, která se stala odpadem, se označují jako elektroodpad. Takové zařízení však nepatří do netříděného komunálního odpadu. Jsou označené symbolem přeškrtnutého popelnice a majitelé by je měli odevzdat ve sběrně elektrického odpadu.

Akumulátory Bosch

Baterie a akumulátory

Majitelé zařízení určeného k likvidaci by měli před odevzdáním výrobku ve sběrně elektroodpadu  oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí výrobku. Neplatí to jen tehdy, když je elektroodpad předáván specializovaným firmám za účelem dalšího použití.

Bosch Zamo s krabicí

Ochrana osobních dat

Elektroodpad může v závislosti na typu obsahovat osobní údaje. Ve vašem vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je zodpovědný za vymazání údajů ze zařízení určeného k likvidaci.

Bosch Support
Máš nějaké dotazy k našim výrobkům? Jsme zde, abychom mohli nabídnout ty nejlepší služby zákazníkům.
Servisní horká linka a podpora aplikací
V případě dotazů týkajících se použití našich výrobků nebo servisu oprav a náhradních dílů.
Pondělí–pátek:
08:00–17:00
Pondělí–pátek:
08:00–16:30
Prodejce ve vašem okolí
Pokud chcete vědět, kde najdete nejbližšího prodejce nářadí Bosch, použijte funkci hledání.

Často kladené otázky

Je likvidace starého nářadí, akumulátorů a nabíječek bezplatná?

Ano, likvidace je bezplatná. Staré nářadí, akumulátory a nabíječeky je možné zdarma odevzdat v jakékoliv sběrně elektroodpadu. Výrobky určené k likvidaci je také možné osobně odevzdat v servisním středisku Bosch.